Nieuws

Verschilt risico op dementie per antihypertensivum?

Gepubliceerd
20 juli 2017

Het gebruik van een calciumantagonist of angiotensinereceptorblokker hangt samen met een lager risico op dementie. Dat blijkt uit een cohortonderzoek onder thuiswonende ouderen tussen de 70 en 78 jaar. Is er sprake van een samenhang of van een oorzakelijk verband?

Alle 1951 deelnemende ouderen gebruikten een antihypertensivum: een calciumantagonist, angiotensinereceptorblokker (ARB), diureticum, bètablokker, ACE-remmer of een combinatie van verschillende antihypertensiva. Gedurende de follow-upduur van zes tot acht jaar kregen in totaal 136 deelnemers (7,0%) dementie. Ouderen die een calciumantagonist of ARB gebruikten, hadden een lager risico op dementie, respectievelijk 5,1% (HR 0,56 (95%-BI 0,36 tot 0,87)) en 5,1% (HR 0,60 (95%-BI 0,37 tot 0,98)). De samenhang met calciumantagonisten was het duidelijkst bij ouderen zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis en met ongecontroleerde hypertensie. Opvallend genoeg bleek de bloeddruk tussen de vijf klassen antihypertensiva niet te verschillen. De auteurs suggereren dan ook dat calciumantagonisten en ARB nog andere effecten hebben dan slechts bloeddrukverlagende, zoals een toegenomen cerebrovasculaire perfusie en verminderde levels van amyloïd-bèta.

Belangrijke noot bij de resultaten is dat het gaat om een samenhang en niet per se om een oorzakelijk verband. Patiënten krijgen niet willekeuring een bepaalde klasse antihypertensivum van hun arts voorgeschreven, maar juist op specifieke gronden zoals behandelingsresistente hypertensie of bijwerkingen van een eerder medicament. Hierdoor kan ‘confounding by indication’ optreden en is het gevonden resultaat dus niet te verklaren door het betreffende antihypertensivum, maar door de selectie van patiënten. Een RCT zou uitsluitsel kunnen geven. Tot die tijd: gewoon behandelen volgens de NHG-Standaard CVRM en dit bericht slechts in het achterhoofd houden.

Van Middelaar T, et al. Lower dementia risk with different classes of antihypertensive medication in older patients. J Hypertens 2017 mei 13. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001411.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen