Nieuws

Vertrouwen in huisartsen blijft hoog

Date
30 oktober 2019
Vertrouwen in huisartsen is belangrijk voor effectieve huisartsenzorg. Op patiëntniveau leidt vertrouwen in de huisarts tot betere zorguitkomsten, bijvoorbeeld door het opvolgen van adviezen. Op samenlevingsniveau zorgt publiek vertrouwen in huisartsen (en andere instituties) voor goed functioneren van het zorgsysteem. In Nederland is het vertrouwen in huisartsen hoog.