Nieuws

Vertrouwen in huisartsen blijft hoog

Gepubliceerd
30 oktober 2019
Vertrouwen in huisartsen is belangrijk voor effectieve huisartsenzorg. Op patiëntniveau leidt vertrouwen in de huisarts tot betere zorguitkomsten, bijvoorbeeld door het opvolgen van adviezen. Op samenlevingsniveau zorgt publiek vertrouwen in huisartsen (en andere instituties) voor goed functioneren van het zorgsysteem. In Nederland is het vertrouwen in huisartsen hoog.
0 reacties

Het Nivel monitort het publiek vertrouwen in huisartsen al jaren, op basis van regelmatige ondervraging van een naar leeftijd en geslacht representatieve steekproef van de bevolking. Sinds 1998 geeft rond de 90% aan veel of zeer veel vertrouwen in de huisarts te hebben. Het vertrouwen in huisartsen en medisch specialisten verschilt nauwelijks van elkaar, maar het vertrouwen in andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten (79% met veel of zeer veel vertrouwen) en apothekers (77%), ligt iets lager. Het vertrouwen in instellingen is systematisch lager. Zo schommelt het vertrouwen in ziekenhuizen rond 73%. Het publiek vertrouwen in zorgverzekeraars is laag: 31% (2012) tot 25% (2018) van de bevolking zegt (heel) veel vertrouwen in hen te hebben.

Nederlanders hebben dus veel vertrouwen in huisartsen ondanks alle veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg, zoals de invoering van de zorgverzekeringswet en de decentralisatie van zorg en opvang naar gemeenten.

Figuur | Percentage van de Nederlanders dat zegt (heel) veel vertrouwen te hebben in huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars

Figuur
© Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Bron: Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Literatuur

  • Brabers AEM, et al. Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg. Utrecht: Nivel, 2019.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen