Nieuws

Verwachtingen bij prostaatkanker

Gepubliceerd
9 juni 2016

Mannen hebben onrealistische ideeën over hun levensverwachting bij prostaatkanker. Zowel over hun levensverwachting zonder behandeling als over hun levensverwachting na behandeling.

Xu et al. onderzochten wat 260 mannen uit de algemene populatie van Detroit (USA) voor een zelf-gerapporteerde levensverwachting hebben. Nadat de mannen gediagnosticeerd waren met niet-gemetastaseerd prostaatkanker en samen met hun arts hadden besloten welke behandeling er gestart zou worden, werd hen gevraagd hoe lang zij dachten te leven als zij niet behandeld werden en hoe lang zij zouden leven als zij wel behandeld werden. Van de mannen dacht 35% minder dan 5 jaar te leven en 41% tussen de 5 en 10 jaar. De levensverwachting die de mannen verwachten na hun behandeling was bij 3% minder dan 5 jaar, bij 9% 5 tot 10 jaar en bij 33% 10-20 jaar.

Factoren die de geschatte levensverwachting bepaalden waren niet de grootte van de tumor of eventuele co-morbiditeit, maar de angst voor kanker zelf. Daarnaast hoopten patiënten met een agressievere behandeling, chirurgie en of radiotherapie versus watchfull waiting gemiddeld 11 jaar langer te leven.

De auteurs concluderen dat deze verwachtingen niet overeenkomen met de meest actuele verwachtingen bij niet-gemetastaseerd prostaatcarcinoom. De auteurs refereren aan een langlopend surveillance onderzoek dat aantoont dat 95% van de patiënten na 10 jaar nog leeft en aan een ander onderzoek dat aantoont dat er na 10 jaar geen verschil is tussen chirurgie en watchfull waiting.

Deze kennis kan de huisarts helpen als hij geconsulteerd wordt door een patiënt met niet-gemetastaseerd prostaatcarcinoom. De huisarts zal moeten verkennen wat de verwachtingen van de patiënt zijn en of deze reëel zijn.

Xu J, et al. Patients’ survival expectations with and without their chosen treatment for prostate cancer. Ann Fam Med 2016;14:208-14.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen