Nieuws

Verward in Nederland

Gepubliceerd
5 oktober 2017
Verward in Nederland richt zich op alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is mooi vormgegeven en voorzien van veel verhelderende tabellen en grafieken. Door gebruik te maken van kleur en infographics is het een makkelijk leesbaar boek.
Het boek gaat uit van 61 verschillende vragen over de ggz, die ook voor huisartsen heel herkenbaar zijn. Bijvoorbeeld: hoe komt iemand aan een psychische stoornis en hoe komt iemand ervan af? Hoe krijgt iemand een diagnose? Waarom wordt de ggz steeds duurder? Is er steeds meer ellende of denken we dat alleen maar?
De auteur deelt deze vragen in goede, lastige en onmogelijke vragen in. Op elke vraag geeft hij waar mogelijk een antwoord, dat hij onderbouwt met recente onderzoeksgegevens. Zo toont hij bijvoorbeeld aan dat er vrijwel geen relatie is tussen de toename van het aantal verwarde personen op straat en de afname van het aantal bedden.
De vragen gaan onder meer over de ervaren toename van psychische problemen in de maatschappij, de stijgende kosten en de beperkingen van de ggz in het bieden van oplossingen. De auteur maakt veelvuldig gebruik van vergelijkingscijfers met andere landen. Hij analyseert veelgemaakte denkfouten, zoals bijvoorbeeld ‘nul’ risico willen nemen, of bij alles te denken: ‘dit is ernstig’. In het laatste hoofdstuk doet hij alternatieve voorstellen om tot oplossingen te komen.
De auteur is er uitstekend in geslaagd om vragen waar ook huisartsen mee te maken krijgen helder onder woorden te brengen. Deze informatie is ook goed bruikbaar tijdens het spreekuur, bijvoorbeeld bij het informeren van de patiënt en zijn naaste(n). Ook de rol van de huisarts en de poh-ggz worden goed beschreven. Eigenlijk zou elke huisarts van de inhoud kennis moeten nemen, maar daarvoor is het boek net te uitgebreid. Het is overigens ook goed te gebruiken om het antwoord op een losse vraag te beantwoorden. Een echte aanrader voor huisartsen, dus.
Maarten Jacobs

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen