Nieuws

Verzekeringsstelsel

Gepubliceerd
10 augustus 2002

Het kabinet Balkenende heeft in het regeerakkoord afspraken vastgelegd over de financiering van de zorg: een nominale premie voor iedereen, waarbij een nog onduidelijke, maar ongetwijfeld ingewikkelde regeling de lagere inkomens moet gaan compenseren. De marktwerking moet dan maar zorgen voor een effectieve zorg. In de VS bestaat er al jaren marktwerking in de zorg en dat levert behalve hoge kosten vooral ook veel onverzekerden op. De Medical Expenditure Panel Survey onderzocht onlangs het aantal onverzekerden in de VS tussen 1996 en 2000. In 1999 was 25,1% van de bevolking (59 miljoen mensen) gedurende enige tijd in het jaar niet verzekerd en 12,2% (29 miljoen mensen) het hele jaar niet. Over 2000 waren alleen cijfers over het eerste halfjaar bekend: 18,2% was gedurende enige tijd niet verzekerd. Grootste kans op niet verzekerd zijn hadden jongeren van 18-24 jaar: 45% was een deel van het jaar 1996 niet verzekerd en 25% het hele jaar niet. Bij de lage inkomens ($10-15 per uur) steeg het risico onverzekerd te zijn van 10,6% naar 12,9%. Ons voorland? (JZ)

Literatuur

  • 0.http://www.meps.ahrq.gov/papers/cb9-02-0027/cb9.pdf

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen