Nieuws

Vijf dagen prednison bij COPD-exacerbatie is genoeg

Gepubliceerd
28 mei 2018
De huidige richtlijnen adviseren patiënten met acute COPD-exacerbaties gedurende vijf tot zeven dagen systemische corticosteroïden te geven. Deze Cochrane-review concludeert dat vijf dagen orale corticosteroïden waarschijnlijk voldoende zijn voor de behandeling van volwassenen met acute exacerbaties van COPD.
0 reacties

De auteurs bekeken in deze meta-analyse behandelingen met orale corticosteroïden bij acute exacerbaties van COPD. Zij vergeleken kortdurende behandelingen (equivalente dagelijkse doses gedurende drie tot zeven dagen) met langer durende behandelingen (tien tot vijftien dagen).

Acht onderzoeken (582 deelnemers) voldeden aan de inclusiecriteria, waarvan vijf onderzoeken (519 deelnemers) werden uitgevoerd in ziekenhuizen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 65 tot 73 jaar, 58 tot 84% was man en de COPD werd geclassificeerd als ernstig of zeer ernstig.

In vier onderzoeken vonden de auteurs geen verschil tussen kortdurende en langer durende behandelingen (n = 457; odds ratio (OR) 0;72; 95%-BI 0,36 tot 1,46). Bij vijf onderzoeken was er geen verschil in bijwerkingen (n = 503; OR 0,89; 95%-BI 0,46 tot 1,69). Ook de longfunctie verschilde aan het einde van de behandeling niet tussen beide groepen (n = 185; MD FEV1 -0,04 L; 95%-BI -0,19 tot 0,10). De auteurs beoordeelden de kwaliteit als matig vanwege onnauwkeurigheid. De onderzoekspopulatie bevatte geen mensen met lichte of matige COPD.

De NHG-Standaard COPD geeft de keuze tussen 5 dagen eenmaal daags 40 mg prednison of 7 dagen eenmaal daags 30 mg prednison. Er is voldoende reden om deze richtlijn ook in de eerste lijn te veranderen. Het prednisonregime bij acute COPD-exacerbaties zou dan luiden: vijf dagen eenmaal daags 30 mg is voldoende.

 Lees het onderzoek hier.

Literatuur

  • Chou WY, et al. Different durations of corticosteroid therapy for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD006897.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen