Nieuws

Virus of bacterie

Gepubliceerd
10 februari 2002

In deze H&W een systematisch overzicht in de serie Kleine Kwalen, heel toepasselijk over verkoudheid. Al dat snotteren deze maand zal wel viraal zijn, maar in Israël werd uitgezocht of huisartsen het onderscheid viraal versus bacterieel wel betrouwbaar konden maken bij volwassen patiënten met een gewone verkoudheid. Bij alle patiënten werden uitgebreid kweken uitgezet en werd serologie bepaald. Van de 250 patiënten werden bij 50% een of meer virussen aangetoond, veelal een influenza type A; bij 12% werden de klachten mogelijk door een bacterie veroorzaakt (meestal een pneumokok) en bij 20% door atypische bacteriën zoals Legionella (11%) en Mycoplasma pneumoniae (8%). Van de 91 patiënten met een bewezen virale infectie had de huisarts het bij 46 bij het rechte eind. Van de 76 patiënten met een bewezen bacteriële infectie had hij het bij 45 goed voorspeld. Niet onderzocht is waarom huisartsen dachten dat de klachten viraal of bacterieel waren. De positief voorspellende waarde van het oordeel van de huisarts ligt dus rond de 50%. Of het voor de behandeling allemaal zoveel uitmaakt is natuurlijk maar de vraag. (JZ)

Literatuur

  • 0.Lieberman D, Shvartzman P, Korsonsky I, Lieberman D. Aetiology of respiratory tract infections: clinical assessment versus serological tests. Br J Gen Pract 2001;51:999-1000.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen