Nieuws

Visie patiënt op fouten in de zorg

Gepubliceerd
2 juni 2016
Ontevreden patiënten ervaren meer fouten in de zorg en patiënten zien met name fouten in service en kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit onderzoek in de eerste lijn naar de visie van pa­tiënten op mogelijke fouten in de zorg. In de tweede lijn wordt hiernaar al veel onderzoek gedaan.
Lang et al. gebruikten in een review 19 originele artikelen waarin het perspectief van de patiënt op medische fouten in de eerstelijnszorg centraal stond. In deze artikelen werd de vraagstelling onderzocht door focusgroepdiscussies, interviews, enquêtes en klachten. De klachten die de patiënten naar voren brachten, werden geclassificeerd in twee groepen. De eerste groep betrof medisch-inhoudelijke klachten met onder andere foutieve diagnoses en een verkeerde of verkeerd gelopen behandeling. De tweede groep betrof kwaliteitsaspecten, waarbij de bejegening en communicatie centraal stonden.
Medisch-inhoudelijk signaleerden patiënten de meeste mogelijkheden voor verbetering in het medicatieproces. Maar wat het meest opvalt, is dat patiënten veel fouten ervoeren in de communicatie. Deze communicatiefouten kunnen de basis vormen voor medisch-inhoudelijk fouten later in het proces. Duidelijk is dat bij fouten in de communicatie de geleverde zorg als slechter werd ervaren en dat er meer fouten werden gesignaleerd door patiënten die ontevredener zijn over de zorg.
Het actief betrekken van patiënten bij het signaleren van fouten levert een bredere focus dan alleen medisch-inhoudelijke items. Als we meer aandacht besteden aan het voorkomen van communicatiefouten levert dat twee mogelijke voordelen op: een toegenomen tevredenheid over de zorg en minder medisch-inhoudelijke fouten.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Lang S, et al. Patients’ views of adverse events in primary and ambulatory care: a systematic review to assess methods and the content of what patients consider to be adverse events. BMC Fam Pract 2016;17:6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen