NHG Forum

Visies, plannen, producten en mensen

Gepubliceerd
20 mei 2001

Een huisarts meer of minder…

De Commissie Tabaksblat spreekt over vijfhonderd huisartsen die ‘boven de markt zweven’ bij vijftig vacatures in huisartspraktijken. Er zou dus geen tekort aan huisartsen zijn, maar slechts een ‘mismatch’. De commissie kon op dat moment nog niet beschikken over de gegevens van het Capaciteitsorgaan. Daaruit blijkt dat er in de komende jaren een dramatisch tekort aan huisartsen dreigt. Uw opvolging, maar ook die van uw vertrekkende collega's, loopt dus gevaar. En als de plek van vertrekkende collega's niet kan worden ingevuld, komt de huisartsgeneeskundige zorg voor grote groepen patiënten in de knel en dreigt voor u als zittende huisarts vergroting van de werkdruk.

Er is dus alle reden om de opleiding van huisartsen waar dat maar enigszins mogelijk is te stimuleren, en daaraan kunt u zelf uw steentje bijdragen. Tijdens co-assistentschappen maken de meeste studenten de keuze voor hun latere specialisatie. Een co-schap in een stimulerende huisartspraktijk kan die keuze beïnvloeden. Niet alleen voor de huisartsopleiding, maar zeker ook voor de begeleiding tijdens die co-schappen, is er behoefte aan enthousiaste huisartsen-opleiders. Volgens de eed van Hippocrates zou u als arts zich geroepen moeten voelen om anderen op te leiden. Een taak die niet alleen van belang is voor toekomstige huisartsen, maar ook voor uw eigen toekomst!

Quality in Practice

WONCA Europe Regional Conference Amsterdam • June 1-4, 2004

Net als in 1993 heeft het NHG voor 2004 de organisatie van een Europees WONCA-Congres op zich genomen. Het thema ‘Quality in Practice’ richt de blik vooral op de implementatie van kwaliteitsverbeterende maatregelen. Een systematische benadering, gebaseerd op de kwaliteitscyclus, zal daarbij steeds uitgangspunt zijn. Kwaliteitsverbetering van het medisch handelen, de praktijkvoering en communicatievaardigheden zullen elk een dag centraal staan in het programma. Resultaten en consequenties van onderzoek en scholing gericht op kwaliteitsbeleid in de huisartspraktijk worden voor het voetlicht gebracht. Plannen en ideeën zijn er natuurlijk in overvloed, maar het gaat er toch vooral om succesvolle projecten te kunnen tonen als voorbeeld voor andere praktijken en landen.

De programmacommissie WONCA Europe 2004 nodigt dan ook huisartsen in geheel Europa van harte uit reeds nu te starten met het in gang zetten en evalueren van specifieke projecten gericht op de implementatie van kwaliteitsverbeterende maatregelen in de huisartspraktijk. Wie weet is ook uw project onderwerp van discussie in 2004!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen