NHG Forum

Visies, plannen, producten en mensen

Gepubliceerd
10 april 2001

Blik vol ambitie

De winst van chemieconcern DSM is in het afgelopen boekjaar geëxplodeerd. Deze winststijging is gerealiseerd doordat DSM tijdig de bakens heeft verzet en adequaat inspeelde op veranderingen in de markt. Visie op de toekomst, ondernemingszin en ambitie maakten dit mogelijk. Een visie die werd ontwikkeld op basis van een intensieve interne discussie, met behulp van deskundige adviseurs. Dit is geen mededeling van uw beleggingsadviseur…

De inhoud van de huisartsgeneeskunde is ook afhankelijk van een visie op de toekomst, ondernemingszin en ambitie. En deze toekomstvisie dient gebaseerd te zijn op de inbreng van huisartsen zelf. U zult in de komende maanden dus worden gevraagd in regionale bijeenkomsten daaraan een bijdrage te leveren. Het is dan mede aan u om een visie te formuleren die een ambitie voor de toekomst inhoudt. In dit gezamenlijke ‘Visieproject’ worden NHG en LHV bijgestaan door deskundige en ervaren adviseurs die het proces van scenario-ontwikkeling en de discussie over de toekomstvisie begeleiden. Eén van hen heeft die ervaring opgedaan in dienst van DSM.

Bestuurswisseling NHG

Nu Wim Stalman als NHG-voorzitter is opgevolgd door Ted van Essen, ontstond er een vacature in het Dagelijks Bestuur. Op voordracht van het Algemeen Bestuur is deze plaats opgevuld door

Katinka Dirken – Heukensfeldt Jansen

Vanaf 1987 praktiseert Katinka Dirken in Tilburg. Zij was van 1993 tot 1997 plaatselijk coördinator nascholing in de regio Midden-Brabant, met als aandachtsgebied het opstarten van de ‘kwaliteitscirkel’. Zij had zitting in de NHG-Redactie Voorlichting en was betrokken bij de organisatie van De Barning in 1992 over Communicatie bij huisartsen en specialisten, en het KNMG-Congres ‘Man/vrouw communicatie’. Vanaf 1997 maakt zij deel uit van het Algemeen Bestuur van het NHG. In 1999 had zij zitting in de Wetenschappelijke Programma Commissie voor het NHG-Congres ‘Kijk naar je eige…!’ Katinka Dirken gaat zich voorbereiden op het penningmeesterschap; het ligt in de bedoeling dat zij deze functie volgend jaar van Alef Rutgers zal overnemen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen