NHG forum

Visies, plannen, producten en mensen

Gepubliceerd
10 januari 2001

Met spoed en goed!

Uw belangstelling voor het onderwerp spoedeisende hulpverlening was massaal. Half oktober was het congres al volgeboekt en velen van u moesten worden teleurgesteld. De discussies leken tot voor kort alleen nog maar te gaan over het wel maar vooral het wee van de huisarts en ook de veranderingen van de organisatie van de zorg buiten kantooruren waren primair daarop gericht. Een goede organisatie van de diensten is dan ook een belangrijke voorwaarde voor huisartsen om de zorg buiten kantooruren te kunnen verlenen. Tijdens het NHG-Congres bleek echter dat uw interesse ook uitgaat naar de inhoud en de kwaliteit van de spoedeisende medische hulpverlening door huisartsen. Die huisartsgeneeskundige inbreng bij de spoedeisende hulpverlening doet ook ter zake. Huisartsen behandelen 80 tot 90 procent van de spoedeisende hulpvragen. De poortwachtersfunctie van de huisarts bij verwijzing naar een afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis blijkt heel goed te werken in vergelijking met de situatie waarin patiënten zich op eigen gelegenheid melden aan de poort van het ziekenhuis. De juiste zorg leveren op het juiste moment: het is een belangrijke functie voor de huisarts, ook bij spoedeisende medische hulpverlening.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen