Nieuws

Visitatieprogramma toe aan revisie

Gepubliceerd
10 januari 2018
Het visitatieprogramma voor huisartsen blijkt goed haalbaar. Collega’s en patiënten geven grif feedback op de gevisiteerde huisarts. Deze schrijft een persoonlijk ontwikkelplan en waardeert het gesprek hierover. Het aantal geformuleerde verbeterdoelen blijft echter achter, net als de uitvoer ervan. De vragenlijst voor patiënten verdient aanpassing.
0 reacties

Sinds 2011 is visitatie vereist binnen de herregistratie van huisartsen. Deelname aan het visitatieprogramma is mogelijk om aan deze vereiste te voldoen. Het visitatieprogramma bestaat uit feedback (door onder andere de betreffende huisarts, collega-huisartsen en patiënten), het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en een visitatiegesprek.

Om de haalbaarheid en effectiviteit van het programma te evalueren, analyseerden onderzoekers van IQ healthcare feedbackgegevens van 237 huisartsen en koppelden de feedbackgegevens van 20 huisartsen aan het POP. Ook beantwoordden 89 huisartsen een vragenlijst over het gebruik van het visitatieprogramma en vonden panelgesprekken plaats.

Per huisarts gaven 28 patiënten en 7 zorgverleners feedback. Het werven van feedbackgevers bleek daarmee haalbaar, maar was met name voor waarnemers moeilijk. De vragenlijst voor patiënten behoeft aanpassing. Voor ouderen en laaggeletterden was de drempel voor het invullen van de (online) vragenlijst te hoog en veel vragen (bijvoorbeeld: Hield uw huisarts contact met u, tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?) werden beantwoord met ‘niet van toepassing’. Het opstellen van een POP naar aanleiding van de feedback bleek niet makkelijk. Gemiddeld werden ruim twee doelen geformuleerd, met name in het domein Organisatie en Professionaliteit. Op basis van de feedback waren meer doelen mogelijk geweest. Bovendien werd het behalen van de doelen onvoldoende geconcretiseerd, wat de effectiviteit van het visitatieprogramma beperkt. De kosten voor de gespreksleider, tijdsinvestering (vier uur) en verplichtende karakter wekten wrevel.

Concluderend: het visitatieprogramma geeft inzicht in het functioneren van de huisarts, maar de stap naar het realiseren van verbeteringen verdient aandacht.

Ten Hove K, et al. Evaluatie Visitatieprogramma huisartsen in de herregistratie. Een studie naar de haalbaarheid, toepasbaarheid en effectiviteit. IQ Scientific Center for Quality of Care. Nijmegen: IQ healthcare/Radboudumc, 2017.

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties