Wetenschap

Vitamine C en het risico op jicht

Gepubliceerd
19 oktober 2009

Vraagstelling

Verkleint het innemen van extra vitamine C het risico op jicht bij mannen?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Dit onderzoek laat zien dat extra inname van vitamine C een gunstig effect zou kunnen hebben op het voorkómen van jicht.1 De huisarts zou patiënten die het risico lopen jicht te ontwikkelen, kunnen aanraden extra vitamine C in te nemen. Risicofactoren voor het ontwikkelen van jicht zijn een positieve familieanamnese, chronisch alcoholgebruik, diureticagebruik en een verminderde nierfunctie.2

Korte beschrijving

Inleiding Eerdere onderzoeken toonden aan dat inname van extra vitamine C het serumurinezuurgehalte significant verlaagt. De relatie tussen inname van vitamine C en het risico op jicht is echter onduidelijk. Patiëntenpopulatie Een cohortonderzoek van een groep van 51.529 mannen tussen de 40 en 75 jaar oud, werkzaam in de gezondheidszorg, merendeels (91%) blank.1 Sinds 1986 stuurden deze mannen vragenlijsten in die hun eetpatroon, medische voorgeschiedenis en geneesmiddelengebruik in kaart brachten. Iedere vier jaar rapporteerden ze hun eetpatroon (zodat de onderzoekers hieruit de inname van vitamine C konden afleiden), en iedere twee jaar stuurden ze gegevens in over hun gewicht, medicijngebruik en hun medische situatie. Uitkomstmaat De onderzoekers berekenden aan de hand van de ingeleverde vragenlijst de hoeveelheid vitamine C die iedere individuele deelnemer binnenkreeg door voedsel en drank, en eventueel door vitamine C-supplementen. Ze hanteerden de definitie van jicht zoals die is vastgesteld door het American College Rheumatology.3 Ieder individueel geval moest aan ten minste 6 van de 11 gestelde criteria voldoen. Ze sloten patiënten die al jicht hadden (2782), uit in de verdere analyse. Ze berekenden het relatieve risico (RR) op het ontstaan van jicht en de vitamine C-inname. Resultaten Tijdens de onderzoeksduur van 20 jaar deden zich 1317 nieuwe gevallen van jicht voor. De incidentie van jicht nam af naarmate de totale vitamine C-consumptie steeg. De onderzoekers gebruikten bij deze analyse een inname tot 250 mg/dag als basis. Bij een vitamine C-inname van 500 tot 999 mg/dag was het RR op jicht 0,83 (95%-BI 0,71-0,97). In de categorie 1000 tot 1499 mg/dag bedroeg het RR 0,66 (95%-BI 0,52-0,86). Bij consumptie van meer dan 1500 mg/dag was het RR 0,55 (95%-BI 0,38-0,80). De incidentie van jicht nam ook af naarmate het gebruik van vitamine C-supplementen steeg. Bij een inname van 1000-1499 mg/dag van een vitamine C-supplement was het RR op jicht (vergeleken met de situatie zonder supplementen) 0,66 (95%-BI 0,49-0,88). Bij suppletie van 1500 mg/dag of meer was het RR 0,55 (95%-BI 0,36-0,86). Ze verifieerden of BMI, alcoholconsumptie of zuivelconsumptie invloed hadden op de in het onderzoek behaalde resultaten. Dit bleek niet het geval. Conclusie van de onderzoekers Het onderzoek toont aan dat extra inname van vitamine C het risico op jicht zou kunnen verkleinen. Bewijskracht Cohortonderzoek met meer dan 90% follow-up: 2A.4 Barbara Rommelse-Klooster en Arie Knuistingh Neven

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen