Nieuws

Voeding en chronische ziekten

Gepubliceerd
10 mei 2002

Dit boek beschrijft voor werkers in de gezondheidszorg de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van (onderzoek naar) voeding en de preventie van chronische ziekten, en formuleert op basis daarvan praktische voedingsrichtlijnen. Deel 1 omvat vijf hoofdstukken over voedingsadviezen in de huisartspraktijk, voedingsstoffen, gezonde voeding, functionele voedingsmiddelen en ondervoeding. De zes hoofdstukken van deel 2 gaan over voeding en kanker, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, chronische longziekten, neurodegeneratieve aandoeningen en osteoporose. De hoofdstukken over chronische ziekten zijn informatief. Ze worden ingeleid met een illustratieve casus, waarna kort de pathofysiologie en het beschikbare onderzoek over voeding en de betreffende ziekte worden samengevat. In alle hoofdstukken is een belangrijke plaats ingeruimd voor de invloed van alcoholgebruik. Dan volgen enkele pagina's over primaire en secundaire preventie van de betreffende chronische ziekte om te besluiten met adviezen voor de praktijk van alledag. Het boek is evidence based met duidelijke referenties die verwijzen naar uitgebreide literatuurlijsten in deel 2. Deel 1 bevat een beknopte lijst aanbevolen literatuur. Het boek geeft een goed overzicht van de macrovoedingsstoffen en ook – in tabelvorm – van de mineralen, vitamines en spoorelementen. Tevens worden functional foods (vertaald als functionele voedingsmiddelen) besproken waarbij het gaat om producten waaraan bepaalde voedingsstoffen zijn toegevoegd en/of waarbij een deel van het vet of de koolhydraten is vervangen zoals in de ‘light’ producten. Achtereenvolgens worden als voorbeelden vetvervangers, antioxidanten, voedingsvezels, probiotica en synbiotica, suikervervangers en plantensteroï-den besproken. Van de huisarts wordt nogal wat verwacht. Zo moet hij patiënten bewustmaken van het voordelig of nadelig effect van bepaalde voeding bij voedinggerelateerde ziekten, en hen adviseren en voorlichten aan de hand van het state-of-changemodel. Ik mis een hoofdstuk over verwijzing naar en samenwerking met de diëtiste en een beschouwing over de taken van de praktijkverpleegkundige en over situaties waarbij zij kan worden ingeschakeld. Ik vind het een informatief boek dat op een prettig leesbare wijze de belangrijkste aspecten van voeding en chronische ziekten behandelt. Omdat er weinig aandacht aan voeding in opleiding en nascholing werd en nog steeds wordt besteed, beveel ik dit boek met name aan bij huisartsen in opleiding en huisartsopleiders. Maar ook praktiserende huisartsen zonder onderwijsverplichtingen kunnen er hun voordeel mee doen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen