Nieuws

Voeding en leefstijl als risicofactoren voor harten vaatziekten

Gepubliceerd
10 juli 2002

Dit boek is vlot geschreven en geeft op een compacte wijze informatie over het effect van gezonde voeding en leefstijl op het risico voor hart- en vaatziekten. Het boek beslaat drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het ongunstige effect van een te hoge serumcholesterol-spiegel besproken en hoe dit met voeding gunstig is te beïnvloeden. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij het effect van een te hoge bloeddruk en het ‘marginale’ effect van zoutbeperking hierbij. Het effect van zoutbeperking blijkt in het niet te vallen bij de winst die met andere voedingsadviezen te halen is. In het laatste hoofdstuk wordt het effect van gezonde voeding in combinatie met een gezondere leefstijl (zoals stoppen met roken en meer lichaamsbeweging) besproken. Het boek ontbeert op enkele plaatsen wat kritische kanttekeningen bij de opsomming van de aanwezige medische kennis op dit gebied. Ook miste ik een samenvatting op het eind van ieder hoofdstuk, waardoor de gegeven informatie een beetje blijft zweven. Verder krijgen de Nederlandse onderzoekers naar deze materie wat veel aandacht. Een laatste punt van kritiek is dat sommige aspecten van gezonde voeding en leefstijl meerdere malen in het boek worden herhaald. Al met al zijn de auteurs er toch in geslaagd een bondig, goed leesbaar boek te schrijven waarin de belangrijkste kennis over gezonde voeding en leefstijl in relatie tot hart en vaten wordt besproken. Ik kan het boek aanraden aan alle artsen die met hart- en vaatziekten te maken hebben.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen