Nieuws

Volgranenontbijt en hartfalen

Gepubliceerd
10 februari 2008

De kans om ooit hartfalen (HF) te krijgen is 20% als je 40 bent. Toenemende leeftijd, hypertensie, DM, obesitas, klepgebreken en een hartaanval in de voorgeschiedenis zijn bekende voorspellers van HF. Er is echter weinig bekend over leefstijlfactoren die het risico op HF reduceren. Er waren aanwijzingen dat ontbijtgranen zouden kunnen leiden tot een lager risico op hypertensie, coronaire hartziekten, hypercholesterolemie en sterfte. Zij zouden de cardiovasculaire risico’s verlagen en een positief effect hebben op de glucose- en insulinestofwisseling. Het was niet bekend of je door het eten van granen een lager risico op HF krijgt. Er volgde een longitudinaal onderzoek onder 20.000 mannelijke artsen in de Verenigde Staten. De artsen vermeldden hoeveel granen zij gebruikten: 0 tot 7 kopjes per week. Jaarlijks kregen zij een vragenlijst waarin ze werd gevraagd naar nieuwe aandoeningen, inclusief HF. De artsen werden 19,6 jaar gevolgd; 1018 van hen kregen HF. De incidentiecijfers vertoonden een dalend verband met de hoeveelheid graan per week, met een verschil van 3,4 per 10.000 persoonsjaren voor hen die respectievelijk 0 tot meer dan 7 eenheden van 250 ml granen per week aten. Kijkend naar het type graan, was er voor volgraan een omgekeerd verband met het krijgen van HF en voor bewerkte granen niet. Natuurlijk heeft het onderzoek zijn beperkingen: er werd niet gerandomiseerd en we weten niet of de graaneters er ook in andere opzichten een gezondere leefstijl op nahielden. Eerdere onderzoeken toonden al gunstige effecten aan van vezels, mineralen en bepaalde vitamines op coronaire hartziekten, gewicht, DM2 en hypertensie. Deze kunnen allen een rol spelen in de etiologie van HF en mogelijk zal het gebruik ervan ook tot een reductie van HF leiden, en wel steeds meer naar gelang er meer van de volle granen wordt gegeten… (MV)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen