Nieuws

Voor elke huisartsenpraktijk

Gepubliceerd
18 januari 2010

Doelgroep Huisartsen. Inhoud De huisarts vult zijn dag grotendeels met praten. Het is heerlijk om dit praten van tijd tot tijd te kunnen afwisselen met het plaatsen van een spiraal, de behandeling van een ingegroeide nagel of het verwijderen van een naevus. Tegenwoordig is er ook een financiële prikkel om verrichtingen zelf te doen; we kunnen veel verrichtingen namelijk apart declareren. Dat is veel goedkoper dan een verwijzing en niet op de laatste plaats is het erg gemakkelijk voor de patiënt. Vanzelfsprekend dient u wel voldoende bekwaam te zijn voor het uitvoeren van deze verrichtingen. Dit boek levert elke huisarts de handvatten om de kwaliteit van zijn ingrepen te toetsen en zo nodig te verhogen. Het boek kan ook een prikkel zijn en als leidraad dienen om het arsenaal aan verrichtingen uit te breiden. Voor sommige verrichtingen, zoals vasectomie en ooglidcorrectie, volstaat het boek niet en is aanvullende scholing of het volgen van een cursus noodzakelijk. Het boek beschrijft niet alleen de verrichtingen zelf; er is ook ruime aandacht voor alle noodzakelijke randvoorwaarden zoals anesthesie, (reiniging en sterilisatie van) het instrumentarium en niet in de laatste plaats de praktijkorganisatie. Helaas zijn in het hoofdstuk ‘Anticoagulantia’ weinig concrete aanwijzingen te lezen over hoe om te gaan met anticoagulantia rond een ingreep, ook al omdat evidence-based richtlijnen hierover ontbreken. De eerste 17 hoofdstukken met algemene aspecten zoals endocarditisprofylaxe, elektrochirurgie en sluiten van de huid, worden gevolgd door 52 hoofdstukken met daarin de bespreking van evenzoveel verrichtingen; variërend van de behandeling van epistaxis, injecties in de schouder tot repositie van schouderluxaties en ascitespunctie. Elk hoofdstuk kent een systematische indeling met achtergronden, (contra-)indicaties, valkuilen, voorbereidingen, een beschrijving van de verrichting gevolgd door complicaties en nazorg, en een overzicht van recente literatuur. Een beschrijving van het instrumentarium en de materialen die nodig zijn voor de ingreep en een casus die het boek wel verlevendigt, maar niet altijd toegevoegde waarde heeft, sluiten het hoofdstuk af. Oordeel Dit boek heeft een zeer heldere beschrijvingswijze en is prachtig en rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. Ondanks zijn stevige prijs behoort dit boek in elke huisartsenpraktijk aanwezig te zijn. Wim Lucassen

Waardering *****

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen