Nieuws

Voorbehoud van patiënten voor inzage in EPD geldt niet voor huisartsen

Gepubliceerd
10 augustus 2006

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) zal begin 2007 worden ingevoerd. De invoering van een landelijk EPD moet het uitwisselen van medische gegevens die bij verschillende zorgverleners aanwezig zijn eenvoudiger maken. Voordeel van een EPD is dat zorgverleners dag en nacht gegevens kunnen opvragen. Hierdoor kan in geval van nood sneller worden ingegrepen en kunnen fouten worden voorkomen. Patiënten hebben het recht om bepaalde zorgverleners de toegang tot hun EPD te ontzeggen. Dit zou kunnen betekenen dat bovengenoemd voordeel niet behaald wordt. Het ontbreken van informatie kan ertoe leiden dat andere zorgverleners onjuiste beslissingen nemen. Wij vroegen ons dan ook af welke patiënten gebruik willen maken van hun recht om zorgverleners de toegang tot hun EPD te ontzeggen en welke zorgverleners zij zouden willen uitsluiten.

Patiënten aan het woord

Aan de ruim 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL is gevraagd of zij gebruik zouden maken van het recht om bepaalde zorgverleners de toegang tot hun EPD te ontzeggen. Daarnaast konden zij aangeven om welke zorgverleners het dan zou gaan.

Mensen met een slechte gezondheidstoestand willen vaker de toegang ontzeggen

Ruim een kwart van de bevolking wil bepaalde zorgverleners de toegang tot hun EPD ontzeggen. Mensen met een slechte gezondheidstoestand willen dat nog vaker dan mensen met een goede gezondheidstoestand (figuur 1). Een mogelijke verklaring is dat er meer (privacygevoelige gezondheids)informatie van hen in het EPD staat waar zorgvuldig mee om moet worden gegaan.

Weinig mensen willen (huis)artsen de toegang ontzeggen

Slechts 1% van de patiënten wil de huisarts de toegang tot hun EPD ontzeggen. Een significant verschil naar gezondheidstoestand is er niet (figuur 2). Patiënten willen vooral ondersteunend personeel uitsluiten van hun gegevens. Zo wil 11% de assistente van de huisarts uitsluiten en 15% de assistente op de huisartsenpost. Ook hier is er geen verschil naar gezondheidstoestand. Gaat het om de tandarts, dan is dat er wel: mensen met een slechte gezondheidstoestand willen vaker de tandarts de toegang ontzeggen.

Tot besluit

Er zijn weinig mensen die (huis)artsen de toegang tot hun EPD willen ontzeggen; ondersteunend personeel willen zij vaker uitsluiten. In acute situaties zal in eerste instantie juist het ondersteunend personeel over gegevens moeten beschikken om snel een behandeling in te kunnen zetten. Als patiënten aangeven dat zij bepaalde zorgverleners willen uitsluiten, is het belangrijk om uit te leggen welke risico’s hieraan verbonden zijn, zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Dat mensen met een slechte gezondheidstoestand vaker gebruik willen maken van het recht om zorgverleners uit te sluiten zou kunnen wijzen op angst dat er niet zorgvuldig zou worden omgegaan met hun gezondheidsinformatie. Mogelijk verwachten mensen van artsen meer zorgvuldigheid met betrekking tot hun medische gegevens dan van ondersteunend personeel.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg is een project van het NIVEL en bestaat uit ruim 1500 personen die qua leeftijd en geslacht een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking vormen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nivel.nl/consumentenpanel/ of mailen naar consumentenpanel@nivel.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen