Nieuws

Voorkeuren van patiënten bij behandeling hypertensie

Gepubliceerd
15 mei 2020
Britse onderzoekers bekeken met een ‘discrete choice experiment’ (DCE) de voorkeuren van patiënten bij de behandeling van hypertensie. De patiënten konden daarbij steeds kiezen uit twee scenario’s. Uit dit onderzoek bleek dat patiënten een voorkeur hadden voor scenario’s met door de huisarts gestuurde zorg in plaats van zelfmanagement en voor frequentere bloeddrukmetingen, lagere kosten en het laagste cardiovasculaire risico.
0 reacties

Het afgelopen decennium lag de nadruk bij hypertensiemanagement op het ondersteunen van zelfmanagement, waarbij de patiënt centraal stond. Daarnaast verschoof de behandeling van artsen naar praktijkondersteuners en patiënten zelf. Om de voorkeuren van patiënten voor de hypertensiebehandeling beter in kaart te brengen, voerden Britse onderzoekers een discrete choice experiment (DCE) uit. Hierbij kiezen patiënten steeds tussen twee scenario’s, waarvan de onderdelen telkens wisselen. Het eerste onderdeel was het zorgmodel met [A] door de huisarts gestuurde zorg [B] door de apotheker gestuurde zorg [C] telehealth (thuismetingen waarbij huisartsen op afstand meekeken) of [D] zelfmanagement (thuismetingen met geprotocolleerde medicatietitratie). Het tweede onderdeel was meetfrequentie: maandelijks, elke 3 maanden, 6 maanden of jaarlijks. Het derde onderdeel was het risico op hart- en vaatziekten: 5%, 10%, 15% of 25%. Ten slotte waren er de jaarlijkse kosten.

Aan dit DCE deden 167 patiënten met zelfgerapporteerde hypertensie mee (leeftijd 61,4 ± 9,9 jaar; 52% deed thuis bloeddrukmetingen; 49% was universitair opgeleid). De patiënten waren gerekruteerd uit een database van mensen die wilden deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Deze patiënten gaven de voorkeur aan scenario’s met door de huisarts gestuurde zorg in plaats van zelfmanagement, en aan vaker bloeddrukmetingen en lagere kosten. Het cardiovasculaire risico bepaalde de keuze voor een scenario het sterkst, waarbij patiënten de voorkeur gaven aan het laagste cardiovasculaire risico. Voor 25% risicoreductie waren zij bereid £ 673,45 te (laten) betalen (kosten voor de National Health Service).

Hoewel de onderzoekspopulatie verre van representatief was en de scenario’s merendeels hypothetisch waren, laat dit onderzoek wel zien dat patiënten goed prioriteiten kunnen stellen. Daarnaast lijkt het belangrijk om de voorkeuren van patiënten goed te exploreren voordat een nieuw zorgmodel, bijvoorbeeld zelfmanagement, in de praktijk wordt geïntroduceerd.

Literatuur

  • Fletcher B, et al. Patient preferences for management of high blood pressure in the UK: a discrete choice experiment. Br J Gen Pract 2019;69:e629-e637.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen