Nieuws

Voorlichting en abortus

Gepubliceerd
20 mei 2002

Het aantal abortussen neemt toe, vooral bij allochtone vrouwen. Sinds kort is er over anticonceptie informatiemateriaal in vele talen. De Rutgers Nisso Groep ontwikkelde een pilfolder in elf talen, bedoeld ter ondersteuning van persoonlijke of groepsvoorlichting of tijdens een spreekuur. Het NIGZ ontwikkelde een set grote voorlichtingsplaten over geboorteregeling die gebruikt kan worden bij groepsvoorlichting (in de eigen taal en cultuur). Via de website van het NIGZ is een tekst in tien verschillende talen over de meest gebruikte anticonceptiemethoden te downloaden. Meer informatie op www.rutgers.nl of www.nigz.nl.

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Louwrens Boomsma, Frans Meulenberg, Berend Terluin, Henk van Weert en Joost Zaat.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen