Nieuws

Voorschrijfgedrag van huisartsen onder de loep

Gepubliceerd
7 februari 2019
Antibiotica worden vaker voorgeschreven dan is geïndiceerd. Het is de vraag of interventies zoals (nascholing over) infectieziekterichtlijnen voldoende zijn om dit gedrag in goede banen te leiden. Uit recent onderzoek onder Britse huisartsen blijkt dat huisartsen die veel antibiotica voorschrijven over de gehele breedte meer recepten voorschrijven, inclusief pijnstillers en benzodiazepinen.
0 reacties

De onderzoekers analyseerden recepten uit 2014 en 2015 in een retrospectief cross-sectioneel onderzoek. Ze haalden de gegevens uit twee databases: een met informatie over 6517 huisartsenpraktijken, en een met individuele patiëntendata uit 587 praktijken. Met lineaire regressie onderzochten zij of er een relatie was tussen het voorschrijven van antibiotica, andere medicatie, populatie-eigenschappen (mate van maatschappelijke en gezondheidsachterstand), praktijkeigenschappen (beoordelingen, kwaliteitsindicatoren en aantal consulten voor veelvoorkomende infecties) en patiënteigenschappen (comorbiditeit, etniciteit, roken en BMI).

Antibiotica werden gemiddeld 576 keer voorgeschreven per 1000 patiënten per jaar, andere medicatie 17.631 keer. De spreiding in het aantal recepten was groot: het 5e en 95e percentiel waren 330 en 809 voor antibiotica, en 8816 en 27.160 voor andere medicatie. In beide datasets was het totaal aantal recepten een sterke onafhankelijke voorspeller voor het voorschrijven van antibiotica. Praktijken die veel andere medicatie voorschreven (95e percentiel) schreven 80% meer antibiotica voor dan praktijken die weinig medicatie voorschreven (5e percentiel). Na multivariabele analyse was dit nog 60% meer. Ook het aantal recepten voor pijnstillers en benzodiazepinen correleerden met het aantal antibioticarecepten.

Verschillen in het voorschrijven van medicatie worden slechts ten dele verklaard door verschillen in populatie en voor een belangrijk deel door artsgebonden factoren. Speelt gevoeligheid voor druk van de patiënt een rol, of de hoeveelheid tijd voor uitleg? Aandacht voor artsgebonden factoren bij voorschrijfgedrag is wellicht een belangrijk aangrijpingspunt bij rationele farmacotherapie.

Literatuur

  • Li Y, et al. Relationship between prescribing of antibiotics and other medicines in primary care: a cross-sectional study. Br J Gen Pract 2019;69:e42-e51.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen