Nieuws

Voorschrijven adrenaline auto-injector bij voedselallergie

Gepubliceerd
9 februari 2017

Onderzoekers uit Groningen analyseerden het voorschrijven van adrenaline auto-injectoren (AAIs) door huisartsen aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met voedselallergie. Zij concludeerden dat de eerstelijnszorg voor jongeren met een hoog risico op anafylactische reacties beter kan.

In drie groepspraktijken in Noord-Nederland (ongeveer 30.000 patiënten) bezochten in de periode 2001-2012 in totaal 11.514 patiënten tussen de 12 en 23 jaar de huisarts. Hiervan kwamen er 1314 in verband met een allergie op het spreekuur. 148 patiënten (14,6%) presenteerden zich met allergie voor voedsel.

Risicofactoren voor een anafylactische reactie werden gedefinieerd als een eerdere ernstige anafylactische reactie op voedsel waarbij een medische behandeling of ziekenhuisopname nodig was, astma of astmatische reacties op voedsel, adolescentenleeftijd, een systemische reactie op sporen van voedselallergenen en het hebben van een pinda- of notenallergie. Wanneer het eerste criterium aanwezig was of tenminste twee andere risicofactoren (in de context van een vermoedelijke voedselallergie), werden de patiënten geclassificeerd als hoog risico. Twijfelgevallen werden voorgelegd aan een allergoloog. Van de 68 patiënten van wie voldoende gegevens in het dossier beschikbaar waren, werd de helft (n = 34) geclassificeerd als aannemelijk allergisch voor voedsel (44% noten, 32% melk en 26,5% pinda’s). Zevenentwintig (79,4%) van de 34 patiënten met een hoog risico op anafylaxie zouden idealiter een AAI voorgeschreven krijgen, maar slechts tien van hen (37%) kregen deze daadwerkelijk voorgeschreven.

De NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid adviseert om in alle gevallen van een vermoedelijke voedselallergie te verwijzen voor verdere diagnostiek en alleen een AAI voor te schrijven na een eerdere anafylactische reactie. De huisartsen volgen dus waarschijnlijk netjes de NHG-Standaard. De groep patiënten die niet eerder een anafylactische reactie had of nog niet gediagnosticeerd is in de tweede lijn, valt hiermee echter tussen wal en schip. Door de criteria van de auteurs te hanteren, kunnen we als huisarts een breder vangnet bieden.

Saleh-Langenberg J, et al. Epinephrine auto-injector prescriptions to food-allergic patients in primary care in The Netherlands. Allergy Asthma Clin Immunol 201515;11:28.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen