Nieuws

Vragen naar alcoholgebruik bij jongeren

Gepubliceerd
4 april 2012
Alcoholgebruik onder jongeren neemt toe en geeft steeds vaker problemen. Niet voor niets is de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar strafbaar. Ook in de spreekkamer is het belangrijk te weten of er sprake is van overmatig alcoholgebruik, maar hoe kom je daar achter?
Amerikaanse onderzoekers zochten naar een eenvoudige en praktische screening naar problematisch alcoholgebruik bij adolescenten. Zij vergeleken de uitkomsten op een korte screenende vragenlijst met de aanwezigheid van problematisch alcoholgebruik volgens DSM-IV-criteria. Zij vroegen 166.165 jongeren naar frequentie en hoeveelheid van alcoholconsumptie. De vraag ‘Hoeveel dagen heb je afgelopen jaar alcohol gedronken?’ bleek een betere voorspeller te zijn voor problematisch alcoholgebruik dan vragen naar de hoeveelheid alcohol. De sensitiviteit en specificiteit van deze vraag verschilden uiteraard per leeftijdscategorie. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar die aangaven in het afgelopen jaar meer dan 6 dagen alcohol gebruikt te hebben, hadden een groot risico op problematisch alcoholgebruik (dat wil zeggen alcoholafhankelijkheid volgens de DSM-IV-criteria). Voor 16-jarigen lag deze grens op 12 dagen (1 dag per maand), voor 17-jarigen op 24 dagen (2 dagen per maand) en voor 18-jarigen op 52 dagen (iets vaker dan 4 dagen per maand). De verschillen tussen jongens en meisjes waren minimaal. Voor een matig risico op problematisch alcoholgebruik lagen deze afkappunten lager: 1 dag per jaar voor 12- tot en met 15-jarigen, 6 dagen per jaar voor 16- en 17-jarigen en 12 dagen per jaar voor 18-jarigen.
Met de eenvoudige vraag ‘Hoeveel dagen heb je het afgelopen jaar alcohol gedronken?’ kan dus een snelle inschatting gemaakt worden of er kans is op problematisch alcoholgebruik. Een handige tool in de spreekkamer! (Linda Bröker)

Literatuur

  • 1.Chung T, et al. Drinking frequency as a brief screen for adolescent alcohol problems. Pediatrics 2012;129:205-12.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen