Nieuws

Vragen naar psychische klachten tijdens zwangerschap loont

Gepubliceerd
10 september 2014

Vrouwen bij wie de huisarts of verloskundige vraagt naar de geestelijke gezondheidstoestand, zoeken tijdens de zwangerschap en het kraambed vaker hulp bij psychische problemen, zo blijkt uit Australisch onderzoek.

Reilly et al. deden een longitudinaal onderzoek naar gezondheid bij vrouwen (ALSWH). Vrouwen uit het geboortecohort 1973-1978 kregen een vragenlijst toegemaild, van hen vulde 97% (n = 1835) de vragenlijst in. In een subonderzoek werden diegenen geïncludeerd die in de vragenlijst aangaven dat zij significant psychische klachten hadden ervaren tijdens de perinatale periode. Dit leverde een groep van 590 vrouwen op.

Bij de analyse werd gecorrigeerd voor sociodemografische factoren, voorlichting over geestelijke gezondheidszorg, ervaren steun bij het zoeken naar hulp en eerder gezochte hulp bij psychische klachten. Resultaten uit de logistische regressieanalyse lieten zien dat vrouwen minder geneigd waren om (formele) hulp te zoeken voor psychische klachten wanneer niet naar hun huidige of eerdere geestelijke gezondheidstoestand was gevraagd (antenataal was de aangepaste odds ratio (aOR) 0,09; 95%-BI 0,04 tot 0,24 en postnataal 0,07; 95%-BI 0,02 tot 0,13) dan vrouwen die werden bevraagd en verwezen.

Specifiek voor de huisartsenzorg liet het onderzoek zien dat vrouwen, bij wie niet naar de geestelijke gezondheidstoestand werd gevraagd, minder geneigd waren om hulp te zoeken bij hun huisarts in de antenatale (aOR = 0,07; 95%-BI 0,03 tot 0,20) en de postnatale periode (aOR = 0,08; 95%-BI 0,04 tot 0,18).

Reilly N, et al. The impact of routine assessment of past or current mental health on help-seeking in the perinatal period. Women Birth 2014;doi:10.1016/j.wombi.2014.07.003 [Epub ahead of print].

Foto: ChameleonsEye/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen