NHG Forum

Waardevolle eerste bevindingen DiDia-project

Gepubliceerd
28 november 2022
Er zijn kansen voor digitale zorg voor diabetespatiënten. Dat is een van de voorlopige uitkomsten van het DiDia-project (Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen). Doel van het – nog lopende – project is om aanbevelingen over digitale zorg op te nemen in bestaande diabetesrichtlijnen en (zorg)standaarden.
0 reacties
DiDia-project
Tussentijdse controles bij diabetespatiënten lenen zich goed voor digitale zorg.
© Margot Scheerder

Vanuit verschillende bronnen is kennis en ervaring opgehaald over digitale diabeteszorg; met focusgroepen, literatuuronderzoek, data-analyses en knelpunteninventarisaties.

Belangrijkste bevindingen

➤ De zorg voor diabetespatiënten leent zich goed voor digitale zorg; diabetes is een chronische aandoening met veelvuldig contact en de zorgvraag is meestal niet acuut van aard.

➤ Literatuuronderzoek laat zien dat digitale zorg tot een significante afname in HbA1c kan leiden. Op bloeddruk, gewicht/BMI en cholesterol zien we geen negatieve effecten.

➤ Aangeraden wordt om per zorgfase (diagnostiek, behandeling en controle) na te gaan waar digitale zorg kan worden ingezet.

➤ Bespreek de behoefte van de patiënt en betrek het hele huisartsenteam erbij.

➤ De tussentijdse controle komt het meest in aanmerking voor digitale zorg op afstand.

➤ Zorgverleners geven aan dat ze patiënten minstens eens per jaar fysiek willen zien.

Wat volgt?

De richtlijnwerkgroep Diabetes gaat aan de slag met deze bevindingen volgens de gebruikelijke richtlijnmethodiek. De resultaten worden vertaald naar aanbevelingen in landelijke richtlijnen en standaarden, en voor patiënten op Thuisarts.nl.

Meer weten?

DiDia is een project binnen het ZonMw-programma Zorg op Afstand. Het NHG voert het project uit met 6 partners. Dit zijn: Kennisinstituut van Medisch Specialisten, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Diabetesfederatie, Diabetesvereniging Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en National eHealth Living Lab.

Meer informatie over het DiDia-project vind je op nhg.org en zonmw.nl.

Lees ook: ‘Is telemonitoring van hypertensie de toekomst?’ van F.M. Casteleijn en B. Golyardi. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen