Nieuws

Wankele conclusies over bekkeninstabiliteit

Gepubliceerd
10 november 2008

Dit mooi vormgegeven boek is geschreven voor professionals: artsen, fysio- en oefentherapeuten. Er is ook een identiek uitziende uitgave voor patiënten die beknopter is, maar in grote lijnen dezelfde indeling heeft. De titel en de omvang van het boek wekken nieuwsgierigheid op. Is bekkeninstabiliteit nog steeds zo’n groot probleem en valt er zoveel over te zeggen? Na het eerste hoofdstuk over de anatomie van het bekken volgen hoofdstukken waarin de auteur ingaat op de vraag wat bekkeninstabiliteit is en waarin hij de verschillende vormen beschrijft. Maar hoe vaak komt dit probleem nu voor? In het hoofdstuk over epidemiologie blijkt dat die vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. In de eerste plaats wordt in deze tekst niet gesproken over instabiliteit, maar over rug- en bekkenpijn tijdens zwangerschap. Vervolgens blijken de onderzoeken, die naar dit veel bredere klachtenpatroon gedaan zijn, slecht interpreteerbaar. De kwaliteit is onvoldoende. Zonder cijfers wordt het moeilijk uitspraken te doen. De eindconclusie van Mens is dat pijn tijdens zwangerschap vaak voorkomt, maar niet vaker dan vroeger en dan in andere landen, en dat ongunstige psychosociale omstandigheden het herstel negatief beïnvloeden. In het hoofdstuk over pathogenese noemt de auteur met name perstechniek tijdens de bevalling en ongevallen in het verleden als risicofactoren, maar over andere factoren blijkt nog veel onduidelijkheid te bestaan. Mens beschrijft tests om bekkeninstabiliteit en de ernst ervan vast te stellen, en bij de behandeling besteedt hij uitvoerig aandacht aan verschillende aspecten van oefentherapie, die als dé behandeling wordt gezien. De bekkenband krijgt geen prominente plek. Verder is er ook veel aandacht voor de beleving, waarbij psychosociale factoren vooral worden gezien als een mogelijk gevolg van de aandoening en ook als een beperkende factor voor herstel. De auteur geeft informatie en advies over het omgaan met de klacht, met veel kanttekeningen over de onzekerheden van de onderbouwing hiervan. Veel van wat beschreven wordt over klachten en de behandeling ervan is niet specifiek voor vrouwen die zwanger of bevallen zijn, maar geldt voor iedereen met lage rugklachten. Voor oefen- en fysiotherapeuten biedt dit boek waarschijnlijk veel bruikbare informatie voor de praktijk. Voor een huisarts zou de inhoud die specifiek over bekkeninstabiliteit gaat in één artikel beschreven kunnen worden, lijkt me. Olga Lackamp

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen