Wetenschap

Wanneer een sportarts inschakelen?

Datum
2 juli 2019
De sportarts, een nieuwkomer in het veld van medisch specialisten, is er niet alleen voor sporters, maar ook voor de begeleiding van lichamelijk inactieve patiënten door middel van tests, voorlichting en beweegadviezen. Sinds 2016 wordt deze zorg vergoed in het basispakket.