Praktijk

Wanneer zorg over de grens reikt: de alarmcentrale

Gepubliceerd
12 april 2024
Patiënten die in het buitenland een medisch probleem hebben, kunnen hun eigen huisarts om advies vragen. In het buitenland kan het regelen van de juiste zorg organisatorisch lastig of complex zijn, en buiten de invloedssfeer van de huisarts vallen. Een alarmcentrale kan daarbij uitkomst bieden: deze heeft specifieke kennis over de kwaliteit van zorg in verschillende landen, regio’s en soms specifieke zorg­instellingen. Ook kan ze helpen door medische informatie in de taal van het betreffende land te vergaren, medisch advies te geven en medische evacuaties en -repatriëringen te organiseren.