Nieuws

Wartaal

Gepubliceerd
10 juni 2002

H&W bepleit het gebruik van heldere taal. Dat lukt niet altijd, maar zo bont als sommige instellingen maken we het hopelijk nooit. In volstrekt onbegrijpelijk Nederlands werd een arme huisarts om informatie over arbeidsongeschiktheid gevraagd: ‘De probleemstelling van het causaal verband laat zich het best tegemoettreden door middel van de zogenoemde medische intake. De intake stoelt op de gedachte dat vanuit een zo breed mogelijke basisinformatie over de gezondheidstoestand via een zo min mogelijk emotioneel belastende biografische exploratie de oordeelsvorming het meest is gediend. De compilatie van aldus ter beschikking gekomen feiten, gegevens en mededelingen brengt -al of niet aangevuld met uit nader gericht onderzoek verkregen informatie – het best een ontwikkeling in beeld.’

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen