Nieuws

Wat is de eerste medicatiestap bij astma?

Tot op heden is het beleid bij astma bij volwassenen als volgt: als eerste stap SABA bij klachten (indien nodig) en als tweede stap het toevoegen van een onderhoudsbehandeling met ICS. GINA (Global Initiative for Asthma) adviseert sinds 2019 als eerste medicatiestap bij astma een combinatiepreparaat formoterol/ICS indien nodig. Uit een systematisch literatuuronderzoek blijkt dat deze behandelingen een gelijkwaardig alternatief vormen.