Nieuws

Wat is de eerste medicatiestap bij astma?

Gepubliceerd
27 juli 2020
Tot op heden is het beleid bij astma bij volwassenen als volgt: als eerste stap SABA bij klachten (indien nodig) en als tweede stap het toevoegen van een onderhoudsbehandeling met ICS. GINA (Global Initiative for Asthma) adviseert sinds 2019 als eerste medicatiestap bij astma een combinatiepreparaat formoterol/ICS indien nodig. Uit een systematisch literatuuronderzoek blijkt dat deze behandelingen een gelijkwaardig alternatief vormen.
0 reacties
Longen
© Shutterstock

De auteurs, alle 3 verbonden aan de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap van het NHG, verrichten in het kader van de herziening van de NHG-Standaard in november 2019 een literatuursearch. Zij vonden 4 RCT’s (follow-up 52 weken): Bateman 2018 (n = 4176), Beasley 2019 (n = 668), Hardy 2019 (n = 885), O’Byrne 2017 en 2018 (n = 3849). De resultaten van deze 4 RCT’s werden door henzelf gepoold [figuur]. 

Figuur | Astmacontrole aan de hand van ACQ-5 (vergelijking formoterol + ICS indien nodig (‘experimental’) versus onderhoudsbehandeling met ICS (‘control’))

Figuur
Astmacontrole aan de hand van ACQ-5 (vergelijking formoterol + ICS indien nodig (‘experimental’) versus onderhoudsbehandeling met ICS (‘control’))

Hieruit bleek dat er minder patiënten met (matig-)ernstige longaanvallen zijn bij gebruik van formoterol/ICS indien nodig dan bij SABA indien nodig (RR 0,48; 95%-BI 0,41 tot 0,58). Verder is er nauwelijks verschil in het aantal patiënten met (ernstige) longaanvallen bij gebruik van formoterol/ICS indien nodig versus onderhoudsbehandeling met ICS (RR 0,82; 95%-BI 0,64 tot 1,06). Er lijkt geen klinisch relevant verschil te zijn voor wat betreft astmacontrole (gemeten met ACQ-5 (score 0 tot 6)) bij gebruik van formoterol/ICS indien nodig versus SABA indien nodig (formoterol/ICS: MD 0,16 lager (95%-BI 0,20 tot 0,11) of bij onderhoudsbehandeling met ICS (formoterol/ICS: MD 0,11 hoger (95%-BI 0,08 tot 0,15). Er lijkt ook geen verschil te zijn in het voorkomen van bijwerkingen bij gebruik van formoterol/ICS indien nodig versus SABA indien nodig (RR 0,92; 95%-BI 0,85 tot 1,00) of bij onderhoudsbehandeling met ICS (RR 0,99; 95%-BI 0,90 tot 1,09). Daarnaast is de cumulatieve hoeveelheid ICS lager bij formoterol/ICS dan bij onderhoudsbehandeling met ICS. 

Een beperking in alle RCT’s is dat alléén de geïncludeerde patiënten met SABA geen goede astmacontrole hadden, de vergelijking met SABA is dus bedenkelijk. 

Voor de praktijk geldt: de mogelijkheid formoterol-ICS indien nodig is een gelijkwaardig alternatief voor de klassieke benadering met SABA indien nodig en (laagdrempelig voorgeschreven) onderhoudsbehandeling met ICS. 

Literatuur

  • Bateman ED, et al. As-needed budesonide-formoterol versus maintenance budesonide in mild asthma. N Engl J Med 2018;37:1877-87.
  • Beasley R, et al. The Novel START Study Team. Controlled trial of budesonide-formoterol as needed for mild asthma. N Eng J Med 2019;380: 2020-2030.
  • Hardy J, et al. The PRACTICAL study team. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL): a 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial. Lancet 2019;394:919-28.
  • O’Byrne PM, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med 2018;37:1865-1976.
  • O’Byrne PM, et al. The SYGMA programme of phase 3 trials to evaluate the efficacy and safety of budesonide/formoterol given ‘as needed’ in mild asthma: study protocols for two randomised controlled trials. Trials 2017;18:12.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen