Praktijk

Wat deed H&W in 2001?

Gepubliceerd
10 april 2002

Simpele kop, simpel antwoord: een goed tijdschrift maken. Het is onze zorg om elke vier weken een leesbaar tijdschrift met wetenschappelijke informatie voor huisartsen te maken. De inhoud moet een mix zijn van onderzoek, nascholing, klinische lessen en discussie, gelardeerd met nieuws, Cochrane-reviews en besprekingen. Dat tijdschrift moet vooral ook leesbaar zijn.

Wat kost er tijd?

In 2001 beoordeelden we 136 manuscripten, waarvan we er 43 zelf gevraagd hadden. We wezen 45 artikelen af, vrijwel altijd om niet op te lossen problemen in de onderzoeksmethoden of vanwege een gebrek aan relevantie. Twee manuscripten accepteerden we direct; alle andere keren vroegen we de auteurs om allerhande wijzigingen. Dat beoordelen en corresponderen kost de redactieleden elk ongeveer een halve dag in de week en het redactiesecretariaat een aanzienlijk deel van de werkweek. Met enige regelmaat leggen auteurs eerste concepten ter beoordeling aan de voorzitter van de redactiecommissie voor. Soms leidt dat tot indiening van een ‘echt manuscript’ soms tot een directe afwijzing en soms tot een advies het elders eens te proberen. Cijfers houden we hierover niet bij. We publiceerden in 2001 83 artikelen, 8 standaarden, 2 Landelijke transmurale afspraken, enkele aanvullingen op de standaarden en veel ‘fait divers’. In 2001 liep de succesvolle serie ‘Zwangerschap en Kraambed’ af en startten we een nieuwe onder de titel ‘Terug naar Woudschoten’. In samenwerking met stafleden van de afdelingen studentenon-derwijs van de acht afdelingen huisartsgeneeskunde publiceerden we artikelen over diagnostiek van alledaagse aandoeningen. Eind 2001 startten we met een maandelijkse pagina met cijfers uit LINH.

Na een gedegen voorbereiding door de redactiecommissie, redactiesecretariaat en directie nam in maart 2001 NHG-bestuur het besluit tot een restyling van het tijdschrift. Nummer 10, september, kwam uit in een geheel nieuw vormgeven jas: andere broodletter, full colorkleuren-druk, plaatjes, meer nieuws, ‘herintredende’ kennistoets en tal van kleine verbeteringen. Niet alleen de buitenkant en letters zijn veranderd, H&W wordt ook langzaam echt een beetje anders.

Wat is er niet gelukt?

De belofte om het cumulatieve register van H&W op internet toegankelijk te maken is door technische problemen niet waargemaakt. Ook is de site van H&W nog steeds betrekkelijk rudimentair: er zijn nog steeds alleen abstracts te vinden. In 2000 maakten we plannen voor een serie over cognitieve en psychiatrische problemen bij ouderen. Daar publiceren we in 2002 wel enige artikelen uit, maar erg hard loopt het niet. De in 2000 gesignaleerde trend van een toename aan brieven is helaas weer omgebogen, huisartsen hebben het blijkbaar te druk met andere zaken.

Plannen voor 2002

Vanaf januari 2002 maakt In de praktijk vast onderdeel uit van H&W. Dit katern probeert – onder een aparte redactie – vooral aandacht te geven aan implementatie van het kwaliteitsbeleid. Dit jaar moet de website ook echt een ‘beter gezicht’ krijgen, zodat er een toegankelijk elektronisch archief van H&W-artikelen is. In de gewone redactionele kolommen van H&W staan series op stapel over de methoden van diagnostisch onderzoek, kwalitatief onderzoek, preventie en over biomedische ontwikkelingen en hun gevolgen voor de huisarts. Daarnaast werven we dubbelpublicaties van goed Nederlands huisartsgeneeskundig onderzoek dat elders is gepubliceerd. Met de acht afdelingen huisartsgeneeskunde proberen we daar afstemming over te bereiken en vooral de drempel voor het publiceren in het Nederlands te verlagen. De serie ‘Diagnostiek’ loopt door en regelmatig zullen we korte evidence-based overzichten over kleine kwalen publiceren. Alle artikelen in de serie ‘Terug naar Woudschoten’ zullen samen met de nieuwe visie op de huisartsgeneeskunde in twee boekjes worden uitgegeven.

Als echt nieuw beleid gaan we proberen in 2002 enthousiaste (potentiële) auteurs aan ons te binden door cursussen ‘schrijven van klinische lessen’ en ‘een commentaar in 800 woorden’ aan te bieden. In de tweede helft van 2002 zullen we opnieuw een beperkt lezersonderzoek houden.

Intern kwaliteitsbeleid

Elk nummer van H&W wordt in de redactievergadering uitvoerig besproken. Hadden H&W-brieven vroeger de – onterechte – reputatie soms wat bits te zijn, nu proberen we als redactie gedetailleerde maar opbouwende brieven te schrijven. Ten minste eenmaal per jaar selecteren we een serie brieven ter bespreking. We publiceerden nieuwe richtlijnen voor het schrijven van nascholingsartikelen en we sloten ons aan bij de internationale CONSORT-richtlijnen voor het publiceren van clinical trials. De voorzitter bezocht het vierde internationale congres over peer review in Barcelona. Er is ad-hoc-overleg met hoofdredacteuren van andere tijdschriften. Er deden zich in 2002 twee problemen voor met het aanbieden van publicaties aan H&W, waarbij er sprake was van mogelijke ‘overtredingen’ van de Vancouverregels voor het publiceren in biomedische tijdschriften. Beide problemen werden in overleg met de auteurs besproken.

Personele bezetting

De samenstelling van de redactiecommissie veranderde in 2001 niet. Erik Hofmans vertrok na 22 jaar in mei 2001 als eindredacteur. Carla Kramer volgde hem in juni op.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen