Nieuws

Wat hindert de huisarts?

Gepubliceerd
4 september 2015

Informatie verzamelen is voor de huisarts één van de belangrijkste aspecten van het arts-patiëntgesprek. Tijdens de opleiding leert de huisarts bepaalde gedragingen en gesprekstechnieken om die informatie te verzamelen. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar welke factoren huisartsen bij zichzelf als hinderlijk ervaren om optimaal informatie te verzamelen tijdens het consult. Inzicht in wat de huisarts persoonlijk hindert zou de medische communicatietraining van huisartsen verder kunnen verbeteren.

Onderzoekers observeerden 15 huisartsen-in-opleiding (aios), van wie 9 eerstejaars en 6 derdejaars, gedurende één ochtendspreekuur. Direct na ieder consult beantwoordde de aios enkele korte vragen over hoe hij/zij vond dat het consult was verlopen en wat het optimaal verzamelen van informatie in de weg had gestaan. Na afloop van het ochtendspreekuur werd de aios langduriger ondervraagd om de consulten nader te analyseren en werd gesproken over eventuele hinderende factoren die de aios, buiten de consulten van die ochtend, al bij zichzelf had ervaren.

De onderzoekers identificeerden uit de 108 korte en 15 langere gesprekken met de aios vijf factoren die in zijn algemeenheid als hinderlijk werden ervaren bij het vergaren van informatie: 1. conflicterende doelen binnen één gesprek (optimaal informatie verzamelen als doel kan het behouden van een goede arts-patiëntrelatie als doel in de weg staan); 2. onvoldoende communicatieve vaardigheden voor specifieke situaties; 3. spanning of nervositeit bij de arts (bijvoorbeeld door een gevoelig onderwerp of aanwezig familielid); 4. onbetrouwbare informatie (zegt deze patiënt dit alleen om een verwijzing te krijgen?); 5. tunnelvisie (sturing door de patiënt hindert het beoordelen van de klacht met een brede blik).

De onderzoekers stellen vast dat aios verschillende moeilijkheden ervaren bij het verzamelen van informatie tijdens het arts-patiëntgesprek en dat hun huidige communicatietraining hier nog te weinig hulp bij biedt. Zij concluderen dat het focus van het informatie verzamelen beter verlegd kan worden naar een holistischere benadering waarbij een sterke arts-patiëntrelatie leidt tot meer shared decision-making. Een visie waar naast aios ook gevestigde huisartsen baat bij kunnen hebben.

Giroldi E, et al. 'I still have no idea why this patient was here'. An exploration of the difficulties GP trainees experience when gathering information. Patient Educ Couns 2015;98:837-42.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen