Praktijk

Wat te doen bij piepende peuters?

Benauwde kinderen maken een belangrijk deel uit van de zorg die de huisarts tijdens acute spoedzorg verleent. Onder hen bevinden zich ook veel ‘piepende peuters’: jonge kinderen die last hebben van episodisch expiratoir piepen en vaak ook van dyspneu. We gaan in op de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen rond de (acute) behandeling van episodisch expiratoir piepen.