Nieuws

Wat u ervan vindt

Gepubliceerd
30 april 2014
Iedere maand ligt er een nieuwe H&W bij u op de mat en het is een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Voor een deel bestaat H&W uit spontaan aangeboden artikelen, daarnaast gaan we actief op zoek naar mogelijke artikelen en andere bijdragen. De redactie probeert een zo interessant mogelijk blad te maken, gericht op het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde, kwalitatief hoogstaande uitoefening van de geneeskunde door huisartsen. Om te weten in hoeverre wij daarin slagen, doen wij eens in de paar jaar onderzoek onder onze lezers.

Lezersonderzoek

Begin dit jaar hebben we weer zo’n lezersonderzoek gedaan. Alle NHG-leden ontvingen een mail met een link naar de enquête. Uiteindelijk heeft ongeveer 14% gereageerd, we hadden graag gezien dat dit percentage hoger was. Qua achtergrond van de respondenten (leeftijd, praktijkvorm, geslacht) was de uitkomst redelijk representatief, maar zij hebben vermoedelijk wel een positievere mening over H&W dan de gemiddelde lezer. Rekening houdend met deze beperkingen moeten we naar de uitkomsten kijken.
H&W krijgt van 63% van de respondenten een rapportcijfer van 8 of hoger, daar zijn wij blij mee. Voor 40% van de lezers is H&W de belangrijkste bron voor het dagelijks werk. De rubrieken met een klinische invalshoek – zoals de NHG-Standaarden, kleine kwalen, klinische lessen en casuïstiek – worden het hoogst gewaardeerd. Onderdelen die minder met de dagelijkse praktijk te maken hebben (zoals interviews en columns) worden minder gewaardeerd. Ook vinden de lezers dat we veel rubrieken hebben, zij herkennen het onderscheid dat wij daartussen maken niet. Sommige lezers vinden onderzoeksartikelen lang en saai, maar een andere groep vindt onderzoek juist een belangrijk onderdeel van H&W. Van de lezers is 68% er (sterk) aan gehecht H&W op papier te lezen, bij een andere vraag geeft 32% aan het blad ook graag op een tablet te willen lezen.
De redactie heeft in het verleden driemaal, zonder succes, geprobeerd om H&W voor Medline geïndexeerd te krijgen, mede om onze artikelen ook in PubMed te krijgen. Een Engelstalige H&W zou meer kans bieden op artikelen van hoge kwaliteit, en dan zou ook de kans toenemen dat H&W geïndexeerd wordt. Hoewel 20% van de lezers een Engelstalige H&W prima zou vinden, wil 50% dit juist niet.

Steeds meer informatie online

De twee voorpublicaties over tekenbeten, die in mei 2013 al op onze site stonden en pas in juli in print verschenen, werden door veel lezers zeer gewaardeerd. De website van H&W wordt verder echter matig bezocht. De nieuwe online service die we bieden – driemaal per week een kort bericht over een belangrijk huisartsgeneeskundig onderzoek uit de grote Engelstalige bladen – is nog niet bij veel lezers bekend.
Het lezersonderzoek geeft ons weer stof tot denken en wij zullen de resultaten gebruiken om H&W nog beter te maken. Ons doel is immers dat H&W u zo goed mogelijk helpt bij de zorg die u dagelijks levert aan uw patiënten. Wij danken degenen die de enquête hebben ingevuld en gaan ermee aan de slag.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen