NHG Forum

Wat vinden leden van het NHG?

Gepubliceerd
30 december 2020
Welke ideeën heeft u voor een toekomstbestendig NHG? Deze vraag stelden wij al onze leden gedurende de zomermaanden. Het NHG wil zijn dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften die leven bij de leden. Dit doen en kunnen we niet alleen, we willen al onze leden de mogelijkheid bieden om mee te denken. Uw betrokkenheid bij onze vereniging is van invloed op de keuzes die wij maken.
0 reacties

In het ledenonderzoek lag de focus op een aantal onderdelen:

  • tevredenheid en loyaliteit

  • belang van het NHG-lidmaatschap

  • het beeld over de rol van het NHG

  • waardering voor de verschillende producten en diensten

Eerste uitkomsten onderzoek

In totaal ontvingen we ruim 2.000 reacties, een aantal waar we heel erg blij mee zijn. Dit zegt namelijk iets over uw betrokkenheid bij de vereniging en dat zien we ook terug in uw waardering voor het NHG: een keurige 7,5 gemiddeld.

Een aantal opvallende uitkomsten delen we graag met u.

Hoe ziet u de rol van het NHG?

Over de belangrijkste rollen van het NHG bent u het over het algemeen prima met elkaar eens. Zo vindt u belangrijk:

  • opstellen en actualiseren van standaarden en richtlijnen

  • duiden van wetenschappelijk onderzoek

  • zorgen voor een betrouwbare en onafhankelijke informatievoorziening

  • verzorgen van na- en bijscholing

‘Bijdragen aan de (evidencebased) ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Voorzien in goede protocollen en standaarden. Opiniërend.’

‘Combineren van resultaten van wereldwijde onderzoeken opdat helder wordt wat we als individu kunnen doen in de spreekkamer. Daarnaast ook richting geven aan onderzoek wat voor ons als huisarts echt relevant is.’

‘Onafhankelijk en kritisch. Liefst ook actueel. Een reactie vanuit het NHG op nieuwe ontwikkelingen geeft me een kader, dat is prettig.’

Wat is uw waardering voor onze producten en diensten?

Wat opvalt is dat u geen enkel product (of dienst) met een onvoldoende heeft beoordeeld. Uw top 3 hoogst gewaardeerde producten ziet er als volgt uit:

1. Thuisarts.nl 9,1
2. NHG-Standaarden en NHG-richtlijnen 8,5
3. NHG-Instructiefilms 8,2

Uw laagste waardering gaat uit naar de meedenk- en inspraakmogelijkheden (denk aan de Algemene Ledenvergadering en de Verenigingsraad), een belangrijk signaal waar we mee aan de slag gaan. Dit geldt ook voor uw bevestiging dat we kunnen (en moeten) stoppen met producten en diensten die relatief weinig gebruikt worden. Meerdere keren werd hierbij als voorbeeld genoemd de NHG-Samenvattingskaartjes, een product waarmee we inderdaad al gestopt zijn, namelijk bij de livegang van de vernieuwde NHG-richtlijnenwebsite.

‘Door de enquête ben ik gewezen op producten waar ik op dit moment onvoldoende heb uitgehaald, maar waar ik wel van verwacht dat ze me kunnen ondersteunen.’

‘Het NHG mag van mij stoppen met alles wat meer werk oplevert terwijl het niet bij onze kerntaak behoort.’

‘Ik vind alles wat het NHG doet relevant, erg blij mee.’

Hoe belangrijk is het NHG-lidmaatschap?

Van alle respondenten vindt 78% het NHG-lidmaatschap (zeer) belangrijk en 80% verwacht over 5 jaar ook nog altijd lid te zijn. Achtentwintig procent voelt zich (zeer) betrokken bij het NHG, het merendeel beantwoordt deze vraag neutraal. Een kleine meerderheid (54%) onderschrijft de stelling dat het NHG-lidmaatschap voldoende toegevoegde waarde biedt in relatie tot de contributie, 16% is het hiermee (zeer) oneens. Een belangrijk aandachtspunt dat u ons meegeeft is dat u de contributie als hoog ervaart, zeker in combinatie met aanvullende kosten voor het gebruik van NHG-producten en diensten.

‘De kosten zijn mijns inziens relatief hoog, maar dat geldt ook voor de kwaliteit.’
‘Ik vind het bijzonder dat niet alle huisartsen verplicht lid hoeven te zijn, maar wel kunnen profiteren van de ontwikkelingen van het NHG.’
‘Ik vind de contributie wel wat hoog, jammer dat je daarnaast ook voor alle PIN’s weer moet betalen.’
‘Ik vind het bestaan van het NHG zeer relevant voor de uitoefening van mijn vak. Daar wil ik ook financieel aan bijdragen, zie dat als mijn plicht om het NHG onafhankelijk te houden. Of een verenigingsvorm de beste vorm is, weet ik niet.’

Hoe nu verder?

Het ledenonderzoek heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. Nu onze Raad van Bestuur weer op volle sterkte is, willen we komend jaar beleidskeuzes maken die nodig zijn om te werken aan een toekomstbestendige vereniging. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij wat u belangrijk vindt, nemen we de tijd om kritisch te kijken naar ons aanbod aan producten en diensten. Ook gaan we aan de slag met onze identiteit, innovatiekracht, onze aansluiting op de praktijk en (in een latere fase) het lidmaatschapsmodel. Op deze plek en via andere kanalen betrekken wij u graag bij dit proces.

Samen bouwen we aan een sterk NHG. Bouwt u mee?

Opzet onderzoek

We zijn het ledenonderzoek gestart met een duidelijke beschrijving van de onderzoeksdoelstellingen. Vervolgens hielden we telefonische interviews met leden en niet-leden, om zo tot een heldere en definitieve vragenlijst te komen. We testten deze vragenlijst onder een kleine doelgroep, waarna we de enquête naar al onze leden stuurden. De vragenlijst is daarnaast (in iets aangepaste vorm) ook voorgelegd aan een groep niet-leden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen