Nieuws

Weer geld voor onderzoek alledaagse ziekten

Gepubliceerd
10 april 2008

Van 1998 tot 2005 zijn door ZonMw via het programma Alledaagse Ziekten tientallen onderzoeksprojecten gefinancierd die zich richten op huisartsgeneeskundige thema’s. Een greep uit de onderwerpen: de behandeling van impetigo; problem solving treatment voor psychische klachten; vitamine D bij wintertenen; diagnostiek en prognose van hand-polsklachten; behandeling van wratten en conjunctivitis. Het programma betekende een forse impuls voor het onderzoek in de huisartsenpraktijk. Groot was de schrik en het onbegrip toen het ministerie van VWS, voornaamste financier van het programma, enkele jaren terug liet weten dat de financiering niet zou worden voortgezet. Dankzij de inspanning van velen, niet in de laatste plaats van het NHG, IOH en NPCF, heeft het ministerie haar standpunt herzien en begin dit jaar laten weten dat er opnieuw voor 4 jaar geld is gereserveerd. Het gaat om een bedrag van 1 miljoen euro. Verheugend nieuws. Er zijn geen thema’s vastgesteld. Vooraanmeldingen moeten voor 30 april door ZonMw zijn ontvangen. (HvdW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen