Nieuws

Wees alert op angst- en depressieve klachten bij zwangeren

Gepubliceerd
30 december 2022
Angst en depressie tijdens de zwangerschap kunnen negatieve gevolgen hebben voor zowel moeder als kind. Een prospectief cohortonderzoek bij 1682 zwangeren laat zien dat vrouwen met een aanhoudend hoog niveau van angst- en depressieve symptomen een hoger risico hebben op een niet-natuurlijke bevalling. Het is belangrijk hierop vanaf het begin van de zwangerschap alert te zijn.
0 reacties

In een Nederlands, prospectief cohortonderzoek in de eerste lijn vroeg men 1682 vrouwen naar angst- en depressieve symptomen tijdens week 12, 22 en 32 van de zwangerschap. De onderzoekers keken naar de relatie tussen deze symptomen en een natuurlijke bevalling (gedefinieerd als een spontane start tussen 37 en 42 weken zonder een medische interventie, met een goede uitkomst voor moeder en kind). Exclusiecriteria waren een tweelingzwangerschap, een ernstige psychiatrische stoornis of chronische ziekte in de voorgeschiedenis.

Uitkomsten 

Het merendeel van de vrouwen (79%) had aanhoudend lage angst- en depressiescores; 11,2% had een matig verhoogde score en 9,8% had aanhoudend hoge angst- en depressiescores. Een natuurlijke bevalling vond plaats bij 47% van de vrouwen. Vrouwen met aanhoudend hoge angst- en depressiescores hadden een 33% lagere kans op een natuurlijke bevalling dan vrouwen met lage scores (OR 0,67; 95%-BI 0,47 tot 0,95). De hypothese hierachter is dat aanhoudend hoge niveaus van angst en depressie (en stresshormoon) het zelfvertrouwen verminderen en daardoor de bevalling kunnen bemoeilijken.

Aandacht voor welzijn 

Niet iedere vrouw ervaart de zwangerschap als een ‘roze wolk’ en vrouwen kunnen een drempel ervaren om negatieve gevoelens te benoemen. Wij zien deze vrouwen niet standaard meer voor zwangerschapscontrole op het spreekuur. Treffen we ze wel, dan is het belangrijk om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van de zwangere, ook bij vrouwen zonder een pre-existente angst- of depressieve stoornis. Zo kunnen we tijdig ondersteuning bieden, in de eigen praktijk, via de verloskundige of zo nodig via een POP-poli.

Literatuur

  • Hulsbosch LP, et al. Association between high levels of comorbid anxiety and depressive symptoms and decreased likelihood of birth without intervention: A longitudinal prospective cohort study. BJOG 2022 Aug 3. DOI:10.1111/1471-0528.17273 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen