Nieuws

Weet de huisarts de gecombineerde leefstijlinterventies te vinden?

Gepubliceerd
25 mei 2022
Gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) worden sinds 2019 vergoed voor patiënten met een BMI van 25 of hoger. Kort na implementatie van deze vergoeding werden enkele huisartsen geïnterviewd over hun ervaringen met en meningen over de inzet van GLI’s. Daaruit bleek dat een aantal aspecten huisartsen stimuleert om GLI’s in te zetten, zoals op de hoogte zijn van de inhoud van het programma, weten dat deze gratis is en optimistisme over de effectiviteit.
0 reacties

In een kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews (n = 15) onderzochten de auteurs belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van GLI’s. Dat deden zij net na invoering van de nieuwe GLI-vergoedingsregeling in het voorjaar van 2019. Daarbij moesten zij extra huisartsen rekruteren, omdat maar weinig huisartsen de GLI kenden of inzetten. En dat is niet zo gek, gezien het feit dat het onderzoek kort na de veranderde vergoedingsregeling plaatsvond.

Weinig ervaring en twijfels 

Alle huisartsen erkenden het belang van leefstijlinterventies, maar verschilden van mening over wie daarvoor verantwoordelijk is: de huisarts, de fysiotherapeut of diëtist, de patiënt of de overheid. In het algemeen hadden de deelnemende huisartsen weinig ervaring met GLI’s, onder andere door een gebrek aan aanbod van GLI’s in de regio.  

Daarnaast twijfelden zij of de GLI toegevoegde waarde had, naast de adviezen van de paramedici in chronische zorgprogramma’s of zelfs naast het advies van de huisarts zelf. Deze opvattingen hingen samen met onbekendheid met de competenties van de ‘leefstijlcoach’, met onwetendheid over de inhoud van het programma (voor wie is het, wat gebeurt er met drop-outs, wie betaalt het) en met zorgen over het op korte termijn terugdraaien van de verzekeringsvergoeding.

Voorkeursbehandeling 

Voor GLI geldt dus: onbekend maakt ongebruikt. In de NHG-Standaard Obesitas is GLI inmiddels echter de voorkeursbehandeling voor obesitas bij zowel volwassenen als kinderen. Wilt u weten welke GLI’s bij u in de buurt beschikbaar zijn? Kijk dan op de geografische kaart op loketgezondleven.nl

 

Literatuur

  • Van der Heiden W, et al. GPs’ views on the implementatin of combined lifestyle interventions in primary care in the Netherlands: a qualitative study. BMJ Open 2022;12:e056451.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen