Nieuws

Weinig effect audiovisuele middelen in de wachtkamer

Gepubliceerd
7 december 2018
Het is de taak van huisartsen om patiënten voorlichting te geven over gezondheid. Hierbij maken zij steeds meer gebruik van audiovisuele middelen, zoals een wachtkamerscherm. De auteurs van dit literatuuronderzoek bekeken het effect van dergelijke elektronische middelen op het gezondheidsgedrag van patiënten. Conclusie: het effect is minimaal.
1 reactie

De auteurs selecteerden 14 onderzoeken, gepubliceerd tussen 2004 en 2017, die keken naar het effect van folders, brochures en wachtkamerschermen op gezondheidsgedrag. Zij selecteerden onderzoeken die waren uitgevoerd in de eerste lijn, zoals huisartsenprakijken, soa-klinieken of moeder-kindcentra. Volgens de auteurs waren de meeste onderzoeken van middelmatige kwaliteit.

In drie onderzoeken hadden wachtkamerschermen een significant effect op de kennis van patiënten en in drie onderzoeken was er een significant effect op gezondheidsgedrag, zoals een toename in tetanusvaccinaties (0,79% versus 0,39%; p < 0,0001). Deze effecten waren echter klein en meestal niet klinisch relevant. Uit onderzoeken die keken naar het effect van posters en brochures bleek dat deze geen effect hadden. De effecten van factoren als duur van blootstelling aan audiovisuele middelen, keuze van thema en wachttijd in de wachtkamer zijn niet goed onderzocht.

Vanwege kleine patiëntpopulaties en grote verschillen tussen de onderzoeken in zowel de doelgroep als de uitkomstmaten is het moeilijk een conclusie te trekken die geldt voor de hele populatie.

Tegenwoordig is een scherm met informatie en voorlichting in de wachtkamer van de huisarts redelijk standaard, maar vooralsnog is bescheidenheid op zijn plaats over het effect hiervan.

Literatuur

  • Berkhout C, et al. Audiovisual aids in primary healthcare settings' waiting rooms. A systematic review. Eur J Gen Pract 2018;24:202-10

Reacties (1)

Nico Terpstra 19 december 2018

Ik zou ook wel eens een onderzoek willen naar de nadelige effecten van een wachtkamerscherm, zoals het feit dat huisartsen zich daarmee mede-schuldig maken aan die compleet uit de hand lopende schermen-cultuur. In ons dorp praatten de mensen wel eens in de wachtkamer, maar sinds er schermen hangen lijkt dat wel afgenomen.

Verder lezen