Nieuws

Weinig toekomstbestendige visie VWS

Gepubliceerd
10 februari 2004

In november 2003 ontvouwde minister Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie over de toekomstbestendigheid van de eerstelijnszorg. In de brief worden belangrijke maar ook tegenstrijdige standpunten ingenomen over de rol van de eerste lijn als poortwachter voor de specialistische zorg. Het lijkt alsof de minister de poortwachtersrol bevestigt: ‘het doorverwijzen naar de medisch specialist en weer snel “terugnemen” van de patiënt na diagnose en behandeling door de medisch specialist’ is een taak van de eerstelijnszorg. Even verderop ‘ligt het in de rede dat zorgverzekeraars op de lange termijn beoordelen hoe de poortwachterfunctie wordt uitgevoerd’(…) ‘Voorlopig blijft de huisarts de belangrijkste poortwachter voor de tweedelijnszorg’, maar vanaf 1 januari 2004 kunnen ook bedrijfsartsen patiënten rechtstreeks naar de tweede lijn verwijzen. Verder gaat de brief vooral in op de heilzaamheid van de marktwerking in de gezondheidszorg. Het is te hopen dat het nieuwe takenpakket van de huisarts toekomstbestendiger zal blijken dan de visie van deze minister. (FS)

Literatuur

  • 0.De toekomstbestendige eerstelijnszorg. Kamerstuk 2003-2004, nr. 29247 d.d. 21 november 2003.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen