Nieuws

Welke kinderen blijven piepen tot in de adolescentie?

Gepubliceerd
12 juli 2019
Bij kinderen die bij de kinderarts kwamen voor astmadiagnostiek is onderzocht welke gegevens kunnen wijzen op persisterend piepen in de adolescentie. Piepklachten die werden uitgelokt door inspanning, contact met huisdieren of pollen bleken goede voorspellers. Geen enkele klinische test voorspelde de aanhoudende klachten beter dan deze eenvoudige anamnestische gegevens.
0 reacties
Kat
© iStock

Zwitserse kinderartsen onderzochten de toegevoegde waarde van een groot aantal klinische tests voor het voorspellen van piepen in de adolescentie bij kinderen (leeftijd 6 tot 16 jaar) die waren verwezen voor astmadiagnostiek. Zij selecteerden 111 kinderen (gemiddelde leeftijd 12 jaar). Alle kinderen kregen naast een uitgebreide anamnese ook een huidtest voor allergie, FeNO-meting, spirometrie, een metacholine provocatietest, een mannitol provocatietest en een inspanningstest. Van hen kreeg 73% de diagnose astma.

Na 7 jaar vulden 85 kinderen (77%) de follow-upvragenlijst in. Van deze kinderen hadden er 61 (72%) piepen op baseline en 39 (46%) piepen bij follow-up. Gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht was piepen dat werd uitgelokt door huisdieren (OR 4,2; 95%-BI 1,2 tot 14,8), pollen (OR 2,8; 95%-BI 1,1 tot 7,0) of inspanning (OR 3,1; 95%-BI 1,2 tot 8,0) geassocieerd met piepen in de adolescentie. Van alle klinische tests was alleen een positieve inspanningstest (OR 3,2; 95%-BI 1,1 tot 9,7) voorspellend. De auteurs concluderen dat klinische tests van belang kunnen zijn voor een astmadiagnose, maar dat de anamnese meer helpt voor het voorspellen van de prognose bij kinderen die zijn verwezen voor astmadiagnostiek.

De NHG-Standaard Astma bij kinderen adviseert om bij kinderen boven de 6 jaar te vragen naar piepen, hoesten of kortademigheid en uitlokkende factoren. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bij deze kinderen een positief antwoord op de eenvoudige vraag of het piepen wordt uitgelokt door inspanning, huisdieren of pollen is geassocieerd met latere klachten. Zeker bij deze kinderen is follow-up dus aangewezen.

Literatuur

  • De Jong CCM, et al. Do clinical investigations predict long-term wheeze? A follow-up of pediatric respiratory outpatients. Pediatr Pulmonol 2019 Apr 26. DOI: 10.1002/ppul.24347 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen