NHG Forum

Welke verbeteringen kent het HIS-Referentiemodel 2021?

Gepubliceerd
28 oktober 2021
Hoe houd je elkaar binnen de praktijk op de hoogte van belangrijke zaken rondom een patiënt? Hoe vind je snel de meest passende episode bij het opslaan van een deelcontact? Hoe gaat het HIS om met documenten die bij het dossier horen, zoals gescande brieven? Elk jaar verschijnt een up-to-date versie van het HIS-Referentiemodel. Maret Zonneveld is een van de makers en vertelt welke zaken in de versie 2021 zijn gewijzigd.
0 reacties

De eerste wijziging is dat het HIS-Referentiemodel 2021 een ‘leeswaardekenmerk’ beschrijft. ‘Informatie die voor een andere zorgverlener van belang is, kan je van dit kenmerk voorzien’, vertelt Zonneveld. ‘Daarmee wordt die informatie zichtbaar voor de ander. Je geeft zelf aan voor wie en hoe lang. Regelmatig zijn meerdere zorgverleners uit een praktijk bij de zorg voor een patiënt betrokken. Als er bijzondere ontwikkelingen zijn, wil je elkaar kunnen informeren. Bijvoorbeeld als er een brief binnenkomt over een ernstige, nieuwe diagnose, of bij een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een naaste. Het gaat om informatie over de patiënt die thuishoort en ook te vinden is in het dossier.’ Volgens Zonneveld wordt dit ditale ‘overdrachtsschriftje’ een mechanisme om elkaar hierop te attenderen, in de praktijk gemist.

Episodes, bijlagen en dossiers

Wat verder is aangepast in het referentiemodel, is het faciliteren van het toekennen van een deelcontact aan een bijpassende episode. Dit gebeurt met een duidelijk algoritme. Zonneveld: ‘Overzichtelijkheid van de episodelijst is belangrijk. Het voorkomen van onnodige dubbele episodes en het vinden van een passende episode bij het vastleggen van een contactverslag spelen daarbij een rol.

Een andere aanpassing is de beschrijving in het model dat bijlagen opgenomen moeten worden in het dossier en daarmee een integraal onderdeel vormen van het dossier. Bij de overdracht van een dossier gebeurt het geregeld dat de nieuwe huisarts correspondentie niet goed ontvangt. Vaak gaat het om ingescande brieven, die als bijlage bij het dossier worden verzonden.’

Tot slot noemt Zonneveld de mogelijkheid in het HIS-referentiemodel om informatie uit het ene dossier eenvoudig over te nemen in een ander dossier. ‘Huisartsen ontvangen soms informatie die eigenlijk voor meerdere patiënten van belang is. Denk bijvoorbeeld aan een verslag van Veilig Thuis over een gezin met meerdere kinderen.’

Aansluiten op actualiteit

‘Vanuit de praktijk komen verbeterpunten voor het HIS bij het NHG terecht. Soms draag ik als huisarts zelf verbeterpunten aan’, vertelt Zonneveld. ‘Met ons team en een klankbordgroep bestaande uit HIS-gebruikersverenigingen kijken we wat de gemene deler is en waar we mee aan de slag kunnen. Draagvlak en connectie met de werkvloer vinden we daarbij belangrijk. Inhoudelijk betekent het veel uitzoekwerk. Wat wil je precies? Zitten er juridische haken en ogen aan?

De basis van het HIS is goed, alleen is het vak van huisarts voortdurend in beweging. Zo is er meer aandacht gekomen voor communicatie met patiënten, bijvoorbeeld in de vorm van e-consulten. Deze informatie moet een plek krijgen in het HIS en dat is in het model 2021 beschreven. Dat geldt ook voor advance care planning.’

Het HIS-Referentiemodel beschrijft hoe HIS-leveranciers wensen op de juiste manier in hun HIS kunnen uitwerken. Huisartsen kunnen bij hun eigen HIS-leverancier of gebruikersvereniging vragen op welk moment de beschreven aanbevelingen in hun HIS zichtbaar worden.

Wie is Maret Zonneveld?

Praktijkhouder in Houten, NHG-Kaderhuisarts Astma/COPD en ruim 5 jaar werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Team Informatisering van het NHG. Naast het HIS-Referentiemodel houdt Maret zich binnen het NHG bezig met het project OPEN en ziektespecifieke overzichten.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen