NHG forum

‘Welzijn op Recept geeft ons ademruimte’

Gepubliceerd
7 september 2018
We volgen graag praktiserende huisartsen die iets bijzonders doen. Ingrid Letsch en Karol Habryka zijn pioniers met Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad, met Elleke Leijten als partner in welzijn. Samen bereiken zij opmerkelijke resultaten.
0 reacties

Interview met huisartsen en welzijnscoördinator Welzijn op Recept

Welzijn op recept
© Gemeente Lelystad

Ingrid Letsch (links) en Karol Habryka (midden), huisartsen in loondienst met een gezamenlijke huisartsenpraktijk in de achterstandswijk Waterwijk in Lelystad, deden mee aan de pilot Welzijn op Recept in samenwerking met Sociaal Wijkteamcoördinator Zuidoost Elleke Leijten (rechts).

Wat doe je bij Welzijn op Recept?

Huisarts Karol Habryka: ‘De gemeente nam het initiatief tot een zogeheten Multifunctionele accommodatie. Hierdoor kwamen we samen onder één dak met het Sociaal Wijkteam Welzijn Lelystad. De teamcoördinator zocht de samenwerking met het gezondheidscentrum. Zo ontstond Welzijn op Recept. We gingen patiënten naar het Sociaal Wijkteam verwijzen. Bijvoorbeeld een depressieve patiënt die was uitbehandeld bij de ggz. Ik zag de patiënt vanwege de medicatie, maar die kwam verder het huis niet uit. Ik verwees via Welzijn op Recept en opeens ontving ik een kunstwerkje: bleek de patiënt aan activiteiten deel te nemen. In ons geval hebben we gekozen voor wekelijks overleg met het Sociaal Wijkteam; Elleke Leijten is de coördinator. We overleggen welke activiteiten Welzijn Lelystad organiseert en wat er speelt in de wijk, zoals signalen van de wijkagent. Dan kunnen wij beslissen of Welzijn op Recept iets kan betekenen voor onze eenzame of verwarde patiënten.’ Huisarts Ingrid Letsch: ‘Ik breng de patiënt soms zelf naar de medewerker welzijn. Zij maakt direct tijd vrij. Als patiënten er zelf heen moeten, gaan ze meestal niet. Vaak zit achter een lichamelijke klacht eenzaamheid. Doorbreek je dat, dan zie ik ze veel minder.’

‘We dachten eerst, alweer een overleg!’

Is het niet extra werk, Welzijn op Recept?

Habryka: ‘Een keer meldde de wijkagent een verwarde persoon die veel stampij maakte. Ik moest erop af omdat hij niet goed was ingesteld op medicatie. Maar toen het Sociaal Wijkteam dit hoorde in ons overleg, regelden zij dat hij ging koffiedrinken bij een woonzorgcentrum. Nu kan de patiënt daar gaan wonen. Ik blij, wijkagent blij, situatie voor de buurt verbeterd. Bij problemen waarmee ik niets kan omdat ze in het sociale domein vallen, kan ik toch de patiënt helpen. Het Sociaal Wijkteam kan het oplossen. Bij ons geeft dat ademruimte. Ik heb er ook echt plezier in, als patiënten zo goed terechtkomen. Ook weet het Sociaal Wijkteam veel beter de weg in alle voorzieningen. Met Welzijn op Recept zijn we drie jaar geleden gestart. In het begin waren we heel huiverig: zucht, alweer een overleg? Maar we zagen de successen. Mocht Elleke eerst maandelijks vijf minuten aanschuiven, tegenwoordig zit er wekelijks een lid van het Sociaal Wijkteam bij ons aan tafel. We lopen veel bij elkaar binnen. Elleke is heel actief en betrokken. Zij weet wat wij te bieden hebben en andersom. We hebben korte lijnen en je hoeft niet steeds ergens anders naartoe voor hulp en voorzieningen.’

Heeft Welzijn op Recept al meer opgeleverd?

Elleke Leijten, coördinator Sociaal Wijkteam: ‘In het begin van Welzijn op Recept heb ik veel tijd gestopt in de huisartsen vertellen wat wij allemaal doen aan activiteiten en bemiddeling. Ik bleef vooral vragen: hebben jullie hier al aan gedacht? Nu krijgen we juist veel “welzijnsrecepten”. Huisartsen Ingrid Letsch en Karol Habryka zijn echt de meerwaarde gaan zien. Zij zien ook minder mensen terugkeren in de praktijk. Enorm sceptisch waren ze twee jaar geleden, maar nu zit ik met Ingrid samen in de landelijke werkgroep Welzijn op Recept en Karol werkt mee aan het leefstijlprogramma op de basisschool in de wijk. De kinderen presenteren werkstukken aan hun trotse ouders, en zo krijgen we samen de kans om ook de ouders voorlichting te geven over voeding en beweging. Ook in andere dan de pilotsteden kunnen huisartsen met Welzijn op Recept beginnen. Er is al een handleiding, we zijn bezig met een implementatieplan, en op 20 september 2018 spreken we op de landelijke werkconferentie, waarop huisartsen meer dan welkom zijn.’

Wilt u ook samenwerken in de wijk? De Praktijkhandleiding + PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk helpen u om een start te maken.

Meer informatie over Preventie in de buurt vindt u op NHG.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen