Nieuws

Werkbelasting

Gepubliceerd
10 mei 2002

Huisartsen hebben het druk en ouderen dragen aanzienlijk bij aan die drukte. In dit nummer van H&W hebben we twee lezenswaardige bijdragen over de werkdruk bij de zorg voor ouderen. Cijfers uit LINH laten zien dat er een duidelijk verschil is in contactfrequentie tussen patiënten onder en boven de 65 jaar. Het aantal visites bij ouderen is zevenmaal hoger dan bij jongere patiënten. Gussekloo laat aan de hand van resultaten in de Leiden 85-plus Studie zien dat het aantal contacten niet lineair toeneemt. Elf procent van de ouderen heeft meer dan 12 contacten. Huisartsen ervaren bij twee derde van de patiënten in de oudste leeftijdsgroep de zorg niet als belastend. Per praktijk zijn er ook weinig zeer belastende ouderen en dat zijn dan vrijwel altijd ouderen met cognitieve problemen. Van de 72 huisartsen hadden er 59 geen patiënten die ze zwaar belastend vonden. Opvallend is dat de ervaren werkbelasting niet duidelijk samenhing met het aantal contacten. De werklast van de zeer oude demente patiënten is nu nog beperkt, maar hun aantal zal echter volgens de Gezondheidsraad de komende jaren fors toenemen.

De interessantste vraag kan noch met de LINH-cijfers noch met die van Gussekloo worden beantwoord: hoe komt het dat sommige dokters de zorg niet belastend vinden? Misschien zit werkbelasting ook een beetje tussen onze eigen oren. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen