Nieuws

Werkdruk vermindert niet door praktijkverpleegkundige

Gepubliceerd
10 juni 2004

Praktijkverpleegkundigen verminderen de werkdruk van huisartsen niet. Dat concluderen Nederlandse onderzoekers in de BMJ. De onderzoekers onderzochten in een gerandomiseerde, gecontroleerde trial het effect van een praktijkverpleegkundige op de werkdruk van huisartsen. Zeven van de 21 HAGRO's die werden uitgenodigd wilden meedoen aan het onderzoek. Vier HAGRO's (30 huisartsen) vormden de interventiegroep en 3 HAGRO's (18 huisartsen) werden als controle gebruikt. Ervaren wijkverpleegkundigen kregen een aanvullende cursus van 2 weken, waarna ze als praktijkverpleegkundige in de verschillende praktijken gingen werken. Ze behandelden en begeleidden patiënten met COPD, astma, dementie en kanker. Eén fulltime praktijkverpleegkundige werkte voor 7 fulltime huisartsen. De objectieve en subjectieve werkdruk werden 6 maanden vóór en 18 maanden na de introductie van de praktijkverpleegkundige gemeten met behulp van een dagboekje. De onderzoekers wilden een halvering van het aantal patiëntencontacten aantonen. Voor de introductie van de praktijkverpleegkundige waren er 12,9 consulten (=130 minuten) per week in verband met COPD, astma, dementie of kanker. In de interventiegroep steeg het aantal patiëntcontacten tijdens kantooruren met 4,5 consulten per week en in de controlegroep bleef het aantal gelijk (p=0,057). Buiten kantooruren verminderde het aantal patiëntencontacten met 1,5 in de interventiegroep en steeg met 2,1 in de controlegroep (p=0,217). Ook de subjectieve werkdruk, gemeten met een vragenlijst, verminderde niet significant. Of een aanvullende cursus van 2 weken voldoende is om als praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk te functioneren blijft onduidelijk. In de rapid responses waren er begin mei in ieder geval een aantal Nederlandse en Engelse praktijkverpleegkundigen die ernstige bezwaren maakten tegen deze definiëring van het begrip nurse practitioner. En op de vraag hoe relevant het is om een tijdsbesparing van één uur per week aan te tonen (50% van 130 minuten) gaan de onderzoekers helaas ook niet in. Met behulp van deze kleine trial is deze minimale tijdswinst in ieder geval niet aan te tonen. (ToH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen