NHG Forum

Werken aan de toekomst

Gepubliceerd
1 februari 2023
Het huisartsenvak is een prachtig vak, maar het kent ook vele uitdagingen. Als NHG willen we u daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Het NHG is immers van en voor de huisarts. Die functie en focus willen we naar de toekomst toe borgen. Ik neem u graag mee in een traject dat we het afgelopen najaar zijn gestart: het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan.
0 reacties

NHG ontwikkelt meerjarenbeleidsplan voor 2023-2027

Bij de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenbeleidsplan formuleren we een aangescherpte missie en visie van het NHG. En hebben we de kern van het NHG weer scherpgesteld. Het plan geeft handvatten bij kwesties als: stappen we als NHG wel of niet in bij specifieke ontwikkelingen, kansen en verzoeken? En zo ja, op welke manier doen we dat? Het nieuwe meerjarenbeleidsplan stuurt onze activiteiten en werkzaamheden voor de periode 2023–2027.

Raamwerk

Aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan ligt een zorgvuldig tot stand gekomen raamwerk ten grondslag. Onder leiding van Van de Bunt Adviseurs ging een groep NHG-medewerkers aan de slag met het opstellen van het meerjarenbeleidsplan. Het is getoetst aan onder andere de NHG-statuten, het vorige meerjarenbeleidsplan en het Integraal Zorg Akkoord. Dit leidde tot de vraag: Waar zijn we als NHG van, en waarvan niet? Om daar een gedegen antwoord op te formuleren, zijn er gesprekken gevoerd met verschillende betrokken gremia. Via een online onderzoek gaven meer dan 2000 leden input, waarvoor onze hartelijke dank. Afgelopen maand is tijdens rondetafelgesprekken met leden en NHG-medewerkers dieper ingegaan op onderdelen van het raamwerk.

Ambitie blijft onveranderd

Alle verzamelde informatie is van enorme waarde en levert verschillende inzichten op. Wat duidelijk naar voren komt, is dat de hoge werkdruk onder andere roept om praktische uitvoerbaarheid van het vak, bijvoorbeeld via een beperkte en hanteerbare set aan richtlijnen. De precieze koers wordt de komende tijd verder uitgewerkt, maar een ding staat vast: onze ambitie voor de toekomst blijft gelijk aan wat we al 66 jaar doen: het bevorderen van een wetenschappelijk gefundeerde en kwalitatief hoogstaande uitoefening van de huisartsgeneeskunde. U leest in ons Jaarplan 2023 wat er komend jaar op stapel staat. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan ronden we naar verwachting in april van dit jaar af. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering kunt u als lid uw goedkeuring geven.

Samen zijn we het NHG

Het Nederlands Huisartsen Genootschap wil eraan bijdragen dat huisartsen, met hun team van professionals, de best mogelijke huisartsenzorg leveren in alle fasen van het leven. En dat zij dat doen vanuit de kernwaarden van de huisartsenzorg: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. Bovendien tegen aanvaardbare kosten. Omdat huisartsen zelf het NHG vormgeven, de huisartsenzorg continu verbeteren en zelf de professionele standaard bepalen, streven we naar lidmaatschap van alle huisartsen. Samen zijn we het NHG!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen