Nieuws

Wetenschapstaal

Gepubliceerd
20 mei 2003

De Nederlandse taal staat met 21 miljoen gebruikers volgens de Taalunie op de 35ste plaats van de 6000 gesproken talen. Als wetenschapstaal telt het echter steeds minder mee. De KNAW bracht opnieuw een rapport uit over het Nederlands als wetenschapstaal, nu voor de alfa- en gammawetenschappen. De aanbevelingen zijn duidelijk: bij alleen in het Engels publiceren wordt de kloof tussen internationaal georiënteerde wetenschappers en gebruikers van kennis alleen maar groter. Wetenschap moet dus tweetalig zijn. Het ook voor medische onderzoekers zeer leesbare rapport is te downloaden van de website van de KNAW. (JZ) www.knaw.nl/publicaties/pdf/20031001.pdf

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen