Nieuws

Winst van COX-2-remmer is dubieus

Gepubliceerd
10 oktober 2004

De COX-2-remmer lumiracoxib geeft een drie- tot viermaal zo lage kans op maagproblemen als NSAID's. Dat blijkt uit een grote RCT bij patiënten ouder dan 50 met artrose (n=18.325). Patiënten kregen gedurende 1 jaar ofwel eenmaal daags 400 mg lumiracoxib, tweemaal daags 500 mg naproxen of driemaal daags 800 mg ibuprofen. Maagproblemen kwamen bij de NSAID's voor bij 1,09% van de patiënten en bij lumiracoxib bij 0,25%. Bij patiënten die tevens acetylsalicylzuur gebruikten, was er geen verschil in maagproblemen.1 Uit het onderzoek bleek bovendien dat myocardinfarcten niet vaker voorkwamen bij lumiracoxibgebruikers.2 De auteurs van beide onderzoeken concluderen dat lumiracoxib geschikt is voor gebruik bij patiënten met artrose. In een begeleidend commentaar plaatsen Topol en Falk enkele kanttekeningen bij deze conclusie.3 Met name zijn zij niet overtuigd van de cardiovasculaire veiligheid van het middel. Ze gaan in op het niet-significante verschil in infarcten tussen lumiracoxib en naproxen (0,38% versus 0,21%; hazard ratio 1,77; 95%-BI 0,82-3,84). Doordat alle patiënten die ook maar enige vorm van coronairlijden hadden van de trial waren uitgesloten, was de power om een wél significant verschil in cardiale morbiditeit aan te tonen laag. Het voordeel van lumiracoxib (minder maagproblemen, NNT=139) moet dan ook worden afgewogen tegen de nadelen van de nog steeds niet echt uitgesloten verhoogde kans op een myocardinfarct plus de ongeveer viermaal hogere kans op een relevante stijging van de leverenzymen bij lumiracoxib. Bij patiënten die acetylsalicylzuur gebruiken, bestaat er in elk geval geen enkele reden om met dit middel te starten omdat het voordeel van minder maagproblemen bij deze groep niet bestaat. Topol en Falk stellen ten slotte dat als de industrie ook maar een klein deel van de advertentiekosten had besteed aan meer goed onderzoek, nu duidelijk was geweest hoe het precies zat. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen