Nieuws

Wissewasjes

Gepubliceerd
10 januari 2009

Aan het stukje ‘Wissewasje’ van Nico van Duijn in de H&W van november 2008 heb ik mij mateloos geërgerd. Ik ben bang dat hij zich niet realiseert dat de werkdruk op de huisartsenposten onnodig zal toenemen als patiënten al hun wissewasjes buiten kantooruren presenteren. Dit zal zich onvermijdelijk vertalen in toename van het aantal diensturen dat praktijkhoudende huisartsen moeten leveren om al die, volgens Van Duijn, boeiende verhalen aan te horen. Door al die wissewasjes is er bij ons in Emmen al sprake van dat huisartsen extra diensten moeten gaan draaien. Van Duijn mag die extra diensten van mij overnemen.

C. Rietsema, huisarts te Emmen

Antwoord

Ons vak is 24-uurs medische dienstverlening. Dat is elke keer weer een dankbaar genoegen. Wij zijn er om onderscheid te maken tussen wissewasjes, ongerustheid, angst, behandelbare zaken en problemen die door specialisten moeten worden behandeld. Dat is de kern van ons vak. Diensten horen daar gelukkig bij. Die diensten worden steeds makkelijker te doen. Twintig jaar geleden hadden we in Almere al kleinschalige huisartsenposten. Met de huidige grootschalige huisartsenposten is dienst doen helemaal luxe georganiseerd, met verpleegkundigen, assistentes en samen optrekken met een paar collega’s. Acht uur dienst in plaats van de vroegere 24 uur, als het even kan met gezellige koffie- en lunchpauzes. Die acht uur ben je gelukkig bezig, in plaats van geduldig te wachten tot er weer een telefoontje komt als je net naar bed wilt. En als het te druk wordt? Dan moet er een extra dokter worden ingeschakeld, om het leuk te houden. Blijkbaar vindt Rietsema diensten een straf, en een voorziening waar vervelende patiënten gemakkelijk misbruik van maken. Ik vind dat een trieste opvatting.

N.P. van Duijn, huisarts te Almere

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen