Nieuws

Wonca-appetizer: opleiding en Oost-Europa

Gepubliceerd
10 mei 2004

Bijna vijfhonderd Nederlandse haio's hebben zich ingeschreven voor de WONCA volgende maand in Amsterdam. In landen waar de huisartsgeneeskunde van oudsher een sterke positie inneemt, zijn de opleidingen ook degelijk, ook al lopen die sterk uiteen. De huisartsopleiding in Engeland duurt weliswaar drie jaar, maar van die drie jaar werkt de aankomende huisarts er maar één in de praktijk. In Canada werkt de haio gedurende een opleiding van twee jaar (met een facultatief aanvullend derde jaar) maar acht maanden in een huisartsenpraktijk. Als voorbereiding op het WONCA-congres kan enige feitenkennis helpen. Surf dus voor Engeland naar de website van de Joint committee on postgraduate training for general practice (www.jcptgp.org.uk/), voor België naar www.icho.be en voor bijvoorbeeld Canada naar Canadian College (www.cfpc.ca). Over de situatie in de VS – helaas het voorbeeld voor ons hele zorgsysteem – kun je informatie vinden op de site van de Society of Teachers of Family Medicine (http://stfm.org/fmhub/fmhub.html). In de wandelgangen van een groot congres is het ook altijd aardig om over de werkomstandigheden van collega's zelf geïnformeerd te worden. De International Labour Organization publiceerde in 2003 over de gevolgen van de hervormingen van het gezondheidszorgsysteem in Oost-Europa voor werknemers in de zorg.1 Minder dan 10% van werknemers in Litouwen en Tsjechië is tevreden met hun inkomen. In Litouwen vindt 80% het salaris onvoldoende om van rond te komen en in Tsjechië ruim 60%. In Tsjechië wordt het salaris wel op tijd betaald, maar in Litouwen krijgt 40% van de werknemers zijn salaris niet of niet op tijd. De snelle overgang naar een marktsysteem heeft ook gevolgen voor opleiding en training. Na een aanvankelijke stijging van het aantal opgeleide artsen na de val van de Muur, daalde in 2000 het aantal in veel landen weer tot het niveau van voor de hervormingen in 1990. Over 4 weken – nog net voor de WONCA – besteden we in een speciaal nummer van H&W uitgebreid aandacht aan veranderingen in de huisartsgeneeskunde in Europa. We hebben het hier zo slecht nog niet. (JZ)

Literatuur

  • 0.Afford CW. Corrosive reform: Failing health systems in Eastern Europe. Geneva: International Labour Office, 2003.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen